Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
God redt zondaren (Deel 6)

God redt zondaren (Deel 6)

December 25, 2011

Inleiding - 1:18; 2 Kor. 5:21; Jes. 53:4-6; 1 Pet. 2:24-25 

 • Rom.3:25; 8:1; 1 Tess. 5:9; Jes. 53:11
 • Hebr. 2:16-17; Gal. 3:7; (Joh. 6:39; 10:28-29; 17:9)
 • 1 Joh. 2:1-2; 1:1-5; Joh. 3:36
 • 1 Joh. 4:10
God redt zondaren (Deel 5)

God redt zondaren (Deel 5)

December 18, 2011

Inleiding - Titus 2:1-15   

Agarazo (Agora – de markt)

Ekagarazo

Lutroo

Hand. 20:26-28; 1 Kor. 1:29-31; 26-28; 1 Kor.  6:20; 7:22; Gal. 3:13; Kol. 1:13 -14; Ef. 1:4-7;Rom. 10:13; Tit. 2:1-15; Openb. 5:8-10 

Psalm 119:81-88
God redt zondaren (Deel 4)

God redt zondaren (Deel 4)

December 4, 2011

Johannes 10:1-18

Inleiding – Joh. 10:26-29  

De Goede Herder roept zijn schapen – Joh. 10:1-3; 9:22

De Goede Herder leidt zijn schapen –  Joh. 10:4-6

De Goede Herder beschermd zijn schapen – Joh. 10:7-10; Ez. 34

De Goede Herder sterft voor zijn schapen – Joh. 10:11-18,26-30

Psalm 119:73-80
God redt zondaren (Deel 3)

God redt zondaren (Deel 3)

November 20, 2011

Johannes 17:1-10

Inleiding - Hebr. 5:1-6; 9:24,26

 • Jezus bid voor zichzelf – Joh. 17:1-5, 19:30
 • Jezus bid voor zijn apostelen – Joh. 17:6-19; 6:37; Luc. 24:34
 • Jezus bid voor toekomstige gelovigen – Joh. 17:20-26
 • Aanvullende teksten - Rom. 8:29-34; Hebr. 2:16 - 3:2; 5:8-10; 6:19-20; 7:23-25
God redt zondaren (Deel 2)

God redt zondaren (Deel 2)

November 13, 2011

Johannes 17:1-10

Inleiding - Hebr. 5:1-6; 9:24,26

 • Jezus bid voor zichzelf – Joh. 17:1-5, 19:30
 • Jezus bid voor zijn apostelen – Joh. 17:6-19; 6:37; Luc. 24:34
 • Jezus bid voor toekomstige gelovigen – Joh. 17:20-26
 • Aanvullende teksten - Rom. 8:29-34; Hebr. 2:16 - 3:2; 5:8-10; 6:19-20; 7:23-25 
God redt zondaren (Deel 1)

God redt zondaren (Deel 1)

November 6, 2011

Markus 10:45

De probleem stelling – 

 • God red iedereen die in Christus gelooft – 1 Joh. 2:2
 • God red zondaren.

De geschiedenis

De remonstranten

De verschillen

 • Algemene verlossing
 • Specifiek bepaalde verlossing

De contraremonstranten 

Augustinus  - Pelagius (354 - 420/440)

 • Gehoorzaamheid om genade te verwerven.
 • Genade verworven tot gehoorzaamheid.

De 5 punten van de remonstranten

 1. Voorwaardelijke uitverkiezing
 2. Universele of algemene verlossing 
 3. Totale verdorvenheid en voorgaande genade.
 4. Weerstaanbare genade
 5. Voorwaardelijke volharding

Synode van Dordrecht 1618-1619. 

 • Totale verdorvenheid
 • Onvoorwaardelijke verkiezing.
 • Specifiek bepaalde verzoening/Beperkte verzoening
 • Onweerstaanbare genade
 • Volharding van de gelovigen
Een losprijs voor velen

Een losprijs voor velen

October 30, 2011

Marcus 10:45

Jezus definieert ware grootheid

Jezus definieert ware grootheid

October 23, 2011

Marcus 10:35-45

Inleiding – Matt. 22:37-40  

Wereldse ambities verwoord – Marc. 10:35-38; Matt. 19:28; Luc. 22:24   

Wereldse ambities verworpen – Marc. 10:38; Ps.23, 75:9; Matt. 26:39; Openb. 14:10

Wereldse ambities veranderd  - Marc. 10:39-40; Spr. 8:13;16:5,18

Wereldse ambities verdeelt – Marc. 10:41

Wereldse ambities verduidelijkt – Marc. 10:42-43

Goddelijke ambities verklaard – Marc. 10:44-45

Op weg naar het kruis

Op weg naar het kruis

October 16, 2011

Markus 10:32-34

Georiënteerd op lijden  - Marc. 10:32; 1 Kor. 5:7; Joh. 10:11; Jes. 50:7; Joh. 7:1;13,14,19,20,25,30-32,43,44; 8:20,37,40,56-59; 11:8,16; Luc. 18:34

Gegarandeerd lijden – Marc. 10: 32; Luc. 18:31; Joh. 1:29; Ps. 2:1-2; Zach. 9:9; 13:7; 11:13; 12:10;Ps. 34:21; 22:19,2; Jes. 53:3-10; Luc. 24:25-26   

Gedetailleerd lijden  - Marc. 10:33-34; 14:53; 55, 61-64; 15:1, 17;18, 19,15, 37;16:6

De armoede van rijkdom en de rijkdom van armoede (Deel 2)

De armoede van rijkdom en de rijkdom van armoede (Deel 2)

October 9, 2011

Markus 10:23-31

Oprechte opsomming – Marc. 10:28; Matt. 19:27; Joh. 6:66-69 

Buitengewone beloften – Marc. 10:29,30

 • Nieuwe familie - Romans 16:13; Joh. 19:27; Marc. 3:35; 1 Tim. 1:2  
 • Nieuwe eigendommen
 • Nieuwe wetmatigheden – Matt. 5:10-12   
 • Nieuw leven – Joh. 6:47 

Veranderde volgorde – Marc. 10:31; Matt. 19:30 -20:16

Psalm 119:73-80
De armoede van rijkdom en de rijkdom van armoede (Deel 1)
Bijna verlost en toch totaal verloren

Bijna verlost en toch totaal verloren

September 18, 2011

Markus 10:17-22

Verdienstelijke zoeker – Marc. 10:17; Matt. 19:20  

Verheven Zaligmaker – Marc. 10:18-19; Rom.3:10-18; Matt. 19:17; Rom. 7:7-8; 3:19-20; 1 Tim. 1:8-10; Gal.3:24  .

Verblinde ziel – Marc. 10:20; Matt. 19:20; Jac. 4:6  

Verleidende afgod – Marc. 10:21

 Verdrietig afscheid – Marc. 10:22

Wie zal het koninkrijk van God binnen gaan?
Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding (Deel 5)

Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding (Deel 5)

September 4, 2011

Marcus 10:1-12

Eenwording en eenheid in het huwelijk

‘Eenheid zouden we kunnen omschrijven als een exclusieve, levenslange, diepgaande, allesomvattende eenwording van de volledige man met zijn volledige vrouw’. 

Eenwording in het huwelijk is alles omvattend.

 • Geestelijk eenheid 
 • Intellectuele eenheid
 • Emotionele eenheid – Rom. 12:15; 1 Cor. 12:26
 • Sociale eenheid
 • Werkende eenheid
 • Fysieke eenheid
 • Eenheid in doelen
 • Eenheid in strijd
Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding (Deel 4)

Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding (Deel 4)

August 28, 2011

Marcus 10:1-12

Inleiding - 1 Tim. 5:14  

Vier doelen voor het huwelijk:

 1. Het huwelijk om Christus te verhogen en te dienen en de kerk te bouwen – Marc 10:7; Ef. 5:21-32; Psalm 128:1-4  
 2. Het huwelijk is dat ouders loslaten – Marc 10:7; Ef. 5:31
 3. Het huwelijk is ouders verlaten – Marc 10:7
 4. Het huwelijk is een verbond – Marc 10:7;  Gen. 2:24; 2 Sam. 23:9-10; Jer. 13:11; Mal. 2:14
Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding (Deel 3)

Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding (Deel 3)

August 21, 2011

Marcus 10:1-12

Gelijkwaardig geschapen  - Marc 10:6; Gen. 1:27; 5:1-2  

Volwassen vrouwelijkheid 

 • Elke vrouw kan volwassen vrouwelijkheid nastreven.
 • Volwassen vrouwelijkheid is gericht op de man – Gen.2:20-23;  1 Kor. 11:7-9 
 • Volwassen vrouwelijkheid verheugd zich onder het gezag van de man – Joh. 8:31-32; Titus 2:3-5   

Volwassen mannelijkheid

 • Elke man kan volwassen mannelijkheid nastreven.
 • Volwassen mannelijkheid is een leider voor de vrouw – Gen. 2:15-23  
 • Volwassen mannelijkheid is gericht op de Heer – 1 Kor. 11:3,7-9;  1 Pet. 3:7
 • Volwassen mannelijkheid verheugd zich in de onderdanigheid van de vrouw – Joh. 8:31-32
Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding (Deel 2)

Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding (Deel 2)

August 14, 2011

Marcus 10:1-12

God over echtscheiding - Deut. 24; 1 Kor. 7:10-11, 32, 34; Marc. 10: 9  

God en echtscheiding – Jer. 3:6-10  (HSV)

Gods voorbeelden van echtscheiding - Ezra 9:1-4, 10-11, 14; Matt.1:18-20  

Jezus over echtscheiding - Matt. 5:31-32; Matt. 19:3, 8-9, 19:8-9      

Paulus over echtscheiding – 1 Kor. 7:10-15

Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding

Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding

August 7, 2011

Inleiding – Matt.19:10  

De achtergrond – Marc. 10:1 

De aanval – Marc. 10:2

De afweer - Marc. 10:3

Het argument - Marc. 10:4-5; Deut. 24:1-4; 23:13-14; 1 Cor. 7:10-11; Jer. 3:8-11; Matt. 5:31-32; 19:3,8-9 

Psalm 119:65-72
Psalm 119:57-64
Psalm 119:59
Met vuur gezouten

Met vuur gezouten

July 10, 2011

Marcus 9:43-50

Interpretatie - Fil. 2:10   

1e - De ‘ieder’ is een referentie naar alle ongelovigen. 

2e – De ‘ieder’ is een referentie maar de discipelen

3e-  De ‘ieder’ is een referentie naar zowel de ongelovigen alsook de discipelen 

Implicatie 

 • Ongelovige - Matt. 3:12; Marc. 9:48; Judas 1:7; Openb. 14:11   
 • Gelovige – Matt. 3:11; Joh. 14:16; Luc. 13:25-27; 14:33-35  

Applicatie – Marc. 9:50; Matt. 5:13; Kol. 4:6; Ef. 4:29; Lev. 2:13; Rom. 12:1, 18; Hebr. 12:14; 2 Cor. 13:11; Matt. 5:9

Podbean App

Play this podcast on Podbean App