Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Paulus, Dienaar van Christus

Paulus, Dienaar van Christus

October 6, 2013

Romeinen 15:14-25


"Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er mijn eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat:  Zij aan wie niets over Hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Daarom was ik ook vaak  verhinderd om naar u toe te komen. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een  groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen"
Paulus, Apostel naar de heidenen (Deel 2)

Paulus, Apostel naar de heidenen (Deel 2)

September 29, 2013

Conflict in Antiochië – Hand. 14:28-15:3; 11:1-3; 15:24; Titus 1:9; Gal. 2:11-14   

Congres in Jeruzalem – Hand. 15:4-11; Gal. 2:1-10

Paulus, Apostel naar de heidenen (Deel 1)

Paulus, Apostel naar de heidenen (Deel 1)

September 22, 2013

Inleiding - Hand 26:15-19; Rom. 15:14-16; Ef. 3:8; 2 Cor.11:26-27; Hand. 21:18-21  

Connectie gemaakt – Hand. 11:19-26

Commissie gezonden – Hand. 12:24-13:13; 14:1-7, 21, 25, 27, 28

Paulus zijn voorbereiding (Deel 2)

Paulus zijn voorbereiding (Deel 2)

September 15, 2013

Handelingen 9:19b-31

Een bevlogen bediening – Hand. 9:19b-25; Gal. 1:15-17; 2 Cor. 11:31-33  

Een bemoedigende bondgenoot – Hand. 9:26-29a; Gal. 1:18-19 

Een buitengewone voorbereiding – Hand. 9:29b-31; Hand. 22:17-21; Gal. 1:21-24; 2 Cor. 12:2,4 11:24-25

Paulus zijn voorbereiding (Deel 1)

Paulus zijn voorbereiding (Deel 1)

September 8, 2013

Handelingen 9:1-31

Een bekeerde vijand – Hand. 9:1-9;  22:6; 26:13, 15-18, 10; 1 Tim. 1:12-15,9-10

Een broederlijke vriend – Hand. 9:10-19a; Gal. 1:15-16; 22:12

Paulus de Hebreeër
Podbean App

Play this podcast on Podbean App