Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Licht in het duister

Licht in het duister

December 17, 2017

Jes. 8:23 – 9:1-6

 

Inleiding  - 1Joh 1:5; Ex. 10:22; Joz. 24:9; Ps. 107:10-11; Spr. 4:19; Jes. 5:20; Joel 2:2; Sef. 1:15; Matt. 22:13; Marc. 15:33; Matt. 27:45

·         Buiten het licht – Jes. 9:1a,c - 2Kon. 15:29; Jes. 8:20-23

·         Belofte van Licht – Jes. 8:23-9:1, Matt.  4:12-17; Joh. 1:47

·         Beloofd Licht – Jes. 9:5-6, Joh. 1:4-5; 9:5; 12:35; 8:12; 3:18-21; 1Pet. 2:9; Col. 1:13

Bestendig  Licht – Jes. 9:5b-6; Matt. 17:2; Ps. 2:6-9; Openb. 21:23-24; Mich. 4:2-4

De christen en de overheid

De christen en de overheid

April 1, 2012

Marcus 12: 17

Actief in evangelisatie maar niet in politiek – Joh. 18:36

Actief in evangelisatie en politiek – Matt. 5:13-14

Juiste kijk op Gods Koninkrijk – Jes. 2:2-4; Openb. 11:15; Luc. 21:24-27

Jezus kijk op het Koninkrijk - Marc. 12:17; Joh. 18:36; Marc. 11:10  

Juiste kijk op de overheid – Rom. 13:1-7 (1 Pet. 2:13-17); Matt. 26:52; Gen. 9:6; Hand. 25:10-11;1 Tim. 2:1-4

Jezus zijn prioriteit – Luc. 19:10; Marc. 10:45; Luc. 23:1-4

Juiste prioriteit van de gelovige – Gal. 6:10; Joh. 17:1-20; 1 Peter 2:9 

Jagen Naar Het Doel (Oscar Lohuis)