Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Een gesprek in de nacht -2

Een gesprek in de nacht -2

February 17, 2020

Een gesprek in de nacht- deel 2

Joh. 3:1-15

Een opvallende bezoeker – Joh. 3:1

° Farizeeërs positief – Matt. 23:2-3; 22:36-40; Joh. 7:15-16; Luc. 4:22; Hand. 5:34; 38-39

° Farizeeërs negatief – Luc. 18:10-12; 17:7-10

Een gesprek in de nacht

Een gesprek in de nacht

February 10, 2020

Een gesprek in de nacht

Johannes 3:1-15

De praktijk – Joh. 2:23-24; 3:2; 12:42-43

De parallellen

De positie – Joh. 3:3b; Rom. 5:12; Ps.58:4 NBG; Ef. 4:17b-18; Joh. 8:44;

1Joh. 3:10; 5:19; Job 14:4; Jer. 13:23; Kol. 2:13

De reiniging van de tempel

De reiniging van de tempel

February 2, 2020

 

Inleiding: Deut.16:16; Joh. 2:13; 6:4; 12:1; 5:1; 10:22

Uiterlijk vertoon: Joh 2: 13-14; Marc. 13:1

Innerlijk vertoornt: Joh. 2: 15-17

Verstandelijk verblind: Joh. 2:18-22; Marc. 14:58-59; Hand. 6:13-14

Wonderlijk vervolg: Joh. 2:23-25

 

Het eerste wonder Joh. 2 : 1 -12

Het eerste wonder Joh. 2 : 1 -12

January 26, 2020

Het eerste wonder / Joh. 2:1-12

De uitnodiging – Joh. 2:1-2

De uitspraak – Joh. 2:3-5

De uitwerking – Joh. 2:6-8; Marc. 7:3-4

De uitzondering – Joh. 2:9-10

De uitslag – Joh. 2:11; Gen. 49:10-12; Jes. 25:6; Hos. 2:18-21; Matt. 8:11

Een getuige van Christus

Een getuige van Christus

January 19, 2020

Johannes 1 :6-8

 

Inleiding - Matt. 23:15; Luc. 2:17-18, 38b; Joh. 1:29; Marc. 1:45, 5:20; Joh. 20:30-31

Een getuige van het licht – Joh. 1:7

Een getuige niet het licht – Joh. 1:8 NBG

Een getuige vergeet zichzelf – Joh. 1:19,23

Een getuige van wie Hij is – Joh. 1:30

Een getuige van wat Hij deed – Joh. 1:29

Een getuige stuurt aan – Joh. 1:36-37