Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Jezus is uniek

Jezus is uniek

July 13, 2020

Inleiding - Joh. 20:30-31

Unieke oorsprong – Joh. 3:31, 27; 19:11; Matt. 11:11

Unieke getuige – Joh. 3:32; Jer. 1:4, 11,13; 2:1

Uniek getuigenis – Joh. 3:33

Uniek toegerust – Joh. 3:34; Luc. 1:15

Unieke positie – Joh. 3:35; Matt. 28:18

Uniek onderscheid – Joh. 3:36

De laatste woorden van Johannes de doper

De laatste woorden van Johannes de doper

July 7, 2020

Johannes 3: 22-30

De aanleiding – Joh. 3: 22-24; Mark. 1:14; Joh. 4:2; 1:37

De aanvaring – Joh. 3: 25-26

De aanzet – Joh. 3 27

De aanwijzing – Joh. 3: 28-29

De aanmaning – Joh. 3: 30

God’s missie en de reacties

God’s missie en de reacties

June 29, 2020

Johannes 3 : 17 - 21

Verlossing – Joh. 3:17; Rom. 3:10-11; Luc. 4:34; Matt. 7:1-2

Verdeling – Joh. 3:18; Rom. 5:12

Veroordeling – Joh. 3:19; 1Joh. 1:5-7 betekend niet dat we zondeloos zijn

Verwijdering – Joh. 3:20

Verlangen – Joh. 3:21

De liefde van God en de God van liefde (deel 7)

De liefde van God en de God van liefde (deel 7)

June 22, 2020

Inleiding - Joh. 1:11; 3:16

Twee tijden - Ef. 1:21; 1Kor. 2:6; Rom. 8:18; Hand. 1:6; 1Kor. 15:26, 20; 1Kor. 10:11; Luc. 20:34; 2Tim. 2:18; Ef. 2:5; 1Kor. 1:18; Matt. 10:22

De grootste belofte  - Joh. 3:16d; Luc. 19:10; Joh. 10:27-28; Joh. 6:39

De grootste zekerheid  - Joh. 3:16e; Joh. 17:1-3

 

De liefde van God en de God van liefde (deel 6)

De liefde van God en de God van liefde (deel 6)

June 15, 2020

Inleiding – Judas 3; Gal. 1:23

Grootste eenvoud - Joh. 3:16; Joh. 12:44; Hand. 4:11-12; Hebr. 12:1-2; 2 Tim. 4:7-8

De liefde van God en de God van liefde (deel 5)

De liefde van God en de God van liefde (deel 5)

June 8, 2020

Inleiding  - Joh. 3:16; 1Tim. 2:5; Joh. 1:29; Kol. 1:19-20; Joh. 5:28-29

Gods liefde voor de mensheid in het OT - Gen. 12:3; Joz. 4:23-24; 1Kon. 8:59-61; 2Kron. 6:33; Matt. 28:19; 1Kon. 10:1; Jes. 43:9-11; 11:9-10; 43:21; Ps. 86:9-10; Jes. 45:22; 55:1; 56:6-7

Gods liefde voor de mensheid in het NT - Joh. 3:16; Matt. 11:28; Ez. 33:11; Joh. 3:17; Matt. 22:1-10

202-05-31_EB_Vrijheid en leven

202-05-31_EB_Vrijheid en leven

June 5, 2020

De belofte van de Heilige Geest - Luc. 24:49-51

De belofte van de Heilige Geest verzekerd - Joh. 14:16-17; Marc. 4:41

De belofte van de Heilige Geest verduidelijkt - Joh. 16:6-7

De belofte van de Heilige Geest gepraktiseerd - 2Kor. 3:6, 17

De liefde van God en de God van liefde (deel 4 )

De liefde van God en de God van liefde (deel 4 )

May 29, 2020

De menswording van Jezus- 1Tim. 2:5; Jes. 9:5; Luc. 2:30; Fil. 2:5-7, 3-4; 1 Kor. 13:5

De zondeloosheid van Jezus - Matt. 3:15; Jes. 53:9, 11; Joh. 5:30; Fil. 2:8; 1Kor. 13:4-5; Hebr. 5:8-9

De kruisdood van Jezus - 1Joh. 4:10; 3:16; Joh. 10:11, 15,17-18; 15:13: 1Kor. 13:7

De opstanding van Jezus - Rom. 4:25; 5:10; Joh. 10:17; 1Kor. 13:8

De hemelvaart van Jezus - Joh. 20:17; 16:7; Luc. 24:51-52; Ps. 110:1; 1 Pet 2:22; 1Joh. 2:2; Hebr. 9:24; Rom. 8:33-35; Hebr. 7:25-26; 1 kor. 13:6

De wederkomst van Jezus - Fil. 3:20-21; 1 Pet. 1:13; 1 Joh. 3:2; 1 kor. 13:13; Rom. 13:8

De liefde van God en de God van liefde (deel 3)

De liefde van God en de God van liefde (deel 3)

May 19, 2020

Gods grootste geschenk – Joh. 3:16 e; Luc. 7:12; Hebr. 11:17; Luc. 20:13-14; Marc. 12:8; Matt. 21:41; Marc. 12:11

Gods grootste geschenk verduidelijkt – 1Joh. 4:9-10; 3:16

De liefde van God en de God van liefde (deel 2)

De liefde van God en de God van liefde (deel 2)

May 11, 2020

Inleiding - Job 1:1, 8, 21-22; 2:10; 23:3-5; 38:3-4; 42:5

Grootste daad - gegeven heeft – Joh. 3:16d

 • Natuurlijke affectie - 1:31
 • Vriendschappelijke liefde - 5:20; Matt. 11:19; Joh. 11:3
 • Seksuele liefde
 • Gevende liefde - 3:16, 35, 17; Luc. 15:11-23; 19:10

De liefde van God en de God van liefde

De liefde van God en de God van liefde

May 4, 2020

Joh. 3:16-17

Inleiding - Ex. 15:11; Jes. 40:17-18,25; 46:5; Ps. 2:2-4; Jes. 46:9

De grootste Persoon – 1Joh. 4:8

De grootste wijze - Joh. 3:16

Grootste zichtbaarheid - Joh. 3:16; 21:25; 1:10; 12:31; 17:14; 7:7; 8:23: 15:19: 4:42; Rom. 5:8; Ef. 2:1-5; 3: 14-19

Vogelvlucht van verleden naar toekomst/ Joh. 3:14-15 NBG

Vogelvlucht van verleden naar toekomst/ Joh. 3:14-15 NBG

April 30, 2020

Inleiding - Marc. 10:17; Luc. 10:25; Matt. 12:32; Ef. 1:21; 2Kor. 4:4; 1Kor. 2:8; Marc. 10:29-30

Verwijzing – Joh. 3:14a; Numeri 21:4-9; 1Kor. 10:9; 2Kon. 18:4

Verhoging – Joh.3:14b; 8:28,21; 3:13; Hand. 2:33; Fil. 2:9

Verwezenlijking - Joh. 3:15a; Matt. 24:13

Verrijking – Joh. 3:15b,16; Marc. 10:30; Jud. 20-21; Joh. 5:28-29; 1Kor. 15:53-54, 52; 1Tim. 6:16; 2Tim. 1:8-10

God’s liefde / Joh. 3:14-16

God’s liefde / Joh. 3:14-16

April 25, 2020

Inleiding - 2Pet. 3:15; Deut. 6:6-7; Matt. 12:3; 21:42

De uitersten

 • Gods heeft heel de mensheid op gelijke wijze lief.
 • God heeft een specifieke liefde voor Zijn uitverkoren kinderen.

 De Bijbel

 • God de Vader heeft een speciale liefde voor Zijn Zoon - 3:35; 5:20
 • God heeft alles lief wat Hij gemaakt heeft met een voorzienende liefde en een in standhoudende liefde - 104:28; Matt. 10:29
 • God heeft een specifieke, effectieve en selectieve liefde voor zijn uitverkorenen - 10:14-15; Ef. 5:25
 • God heeft heel de mensheid lief en laat dit zien in Zijn verlossende houding - 3:16; 1:29; 1Joh. 2:1; Kol. 1:20: Ez. 33:11
 • Gods voorwaardelijke liefde - 15:10,9; Ps. 103:12-13

Ik ben de opstanding en het leven

Ik ben de opstanding en het leven

April 22, 2020

De opwekking van Lazarus:  Johannes: 11:25

Het probleem van ongeloof

Het probleem van ongeloof

March 10, 2020

Het probleem van ongeloof / Johannes 3:11-13

Inleiding - Deut. 30:6; Jer. 4:4; Joh. 3:7; 1Joh. 5:1

Getuige niet gelooft - Joh. 3:11; 3:3

Grondbeginsel niet gelooft - Joh. 3:12; Jes. 65:17-18

Godheid Neergedaald - Joh. 3:13; 2Kor. 12:4.

Een gesprek in de nacht -4

Een gesprek in de nacht -4

March 5, 2020

Een gesprek in de nacht - deel 4

Joh. 3:1-12

Inleiding - Judas 1:3; Hand. 2:42

Opvallend contrast - Joh. 3:5-6; Jes. 44:3; Ezech. 36:24-27

Onbegrijpelijke onwetendheid - Joh. 3:9-10

Een gesprek in de nacht -3

Een gesprek in de nacht -3

February 26, 2020

 Een gesprek in de nacht- deel 3 / Joh. 3:1-15

Opmerkelijke boodschap – Joh. 3:3; Marc. 10:20;Matt. 19:23, 28; Tit. 3:4–5; Ef. 5:26; Joh. 6:63; Ef. 2:4-5; Kol. 3:1-4; Gal. 2:20; Joh. 6: 54-56; 2Kor. 5:17

Onbegrijpelijke bevinding – Joh. 3:4

Een gesprek in de nacht -2

Een gesprek in de nacht -2

February 17, 2020

Een gesprek in de nacht- deel 2

Joh. 3:1-15

Een opvallende bezoeker – Joh. 3:1

° Farizeeërs positief – Matt. 23:2-3; 22:36-40; Joh. 7:15-16; Luc. 4:22; Hand. 5:34; 38-39

° Farizeeërs negatief – Luc. 18:10-12; 17:7-10

Een gesprek in de nacht

Een gesprek in de nacht

February 10, 2020

Een gesprek in de nacht

Johannes 3:1-15

De praktijk – Joh. 2:23-24; 3:2; 12:42-43

De parallellen

De positie – Joh. 3:3b; Rom. 5:12; Ps.58:4 NBG; Ef. 4:17b-18; Joh. 8:44;

1Joh. 3:10; 5:19; Job 14:4; Jer. 13:23; Kol. 2:13

De reiniging van de tempel

De reiniging van de tempel

February 2, 2020

 

Inleiding: Deut.16:16; Joh. 2:13; 6:4; 12:1; 5:1; 10:22

Uiterlijk vertoon: Joh 2: 13-14; Marc. 13:1

Innerlijk vertoornt: Joh. 2: 15-17

Verstandelijk verblind: Joh. 2:18-22; Marc. 14:58-59; Hand. 6:13-14

Wonderlijk vervolg: Joh. 2:23-25

 

Het eerste wonder Joh. 2 : 1 -12

Het eerste wonder Joh. 2 : 1 -12

January 26, 2020

Het eerste wonder / Joh. 2:1-12

De uitnodiging – Joh. 2:1-2

De uitspraak – Joh. 2:3-5

De uitwerking – Joh. 2:6-8; Marc. 7:3-4

De uitzondering – Joh. 2:9-10

De uitslag – Joh. 2:11; Gen. 49:10-12; Jes. 25:6; Hos. 2:18-21; Matt. 8:11

Een getuige van Christus

Een getuige van Christus

January 19, 2020

Johannes 1 :6-8

 

Inleiding - Matt. 23:15; Luc. 2:17-18, 38b; Joh. 1:29; Marc. 1:45, 5:20; Joh. 20:30-31

Een getuige van het licht – Joh. 1:7

Een getuige niet het licht – Joh. 1:8 NBG

Een getuige vergeet zichzelf – Joh. 1:19,23

Een getuige van wie Hij is – Joh. 1:30

Een getuige van wat Hij deed – Joh. 1:29

Een getuige stuurt aan – Joh. 1:36-37

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App