Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Wie is de schrijver?
IJdelheid/ Vluchtigheid
Dorst naar God
Troost en bemoediging
Kolossenzen 2:16-23
Het land

Het land

July 14, 2019

Israël op weg naar het land

Israël op weg naar het land

July 7, 2019

Deuteronomium 1:1-8

 

Inleiding - Gen. 15:18 -21; Lev. 25:23; Ps. 24:1

Het referentiepunt  - Ex. 12:1-21Kon. 6:1

Het relaas - Ex. 19:1Num. 10:11-121:1-213:325-2714:29-3433:3820:123-2920:2-5, 7-11, 12; Luc. 16:10; Openb. 2:10; Num. 20:24; Deut. 1:3; 3:23-26

God Die voorziet

God Die voorziet

June 30, 2019

1 Korinthe 10:1-13

 

Inleiding - 1Kor. 10:10-13

Voorzienigheid verborgen - Deut. 29:29

Voorzienigheid verklaard - Matt. 6:105:45Job. 9:5-10Ps. 104:14-18Hand. 17:24-27

Voorzienigheid vergeten - Ex. 1:13-142:23-25; 3:815:2416:2-317:1Num. 11:1; 14:1-41Kor. 10:10-12

Het voorrecht van gehoorzaamheid

Het voorrecht van gehoorzaamheid

June 23, 2019

Leviticus 26:3-10, 15-21

 

Inleiding - Rom. 10:3; Matt. 5:20

Gehoorzaamheid vereist – Lev. 26:3-4, 15-16a, 18, 21-24; 18:5

Gehoorzaamheid verzekerd - Jer. 31:33-34Joh. 14:15,21,23Hebr. 12:6-7

Gehoorzaamheid verdient - Luc. 2:52Matt. 3:15,17bJoh. 3:16; 5:30; 7:1810:18 NBG17:4Hebr. 5:7-9Fil. 2:9Rom. 5:19Ef. 1:3bFil. 3:91Joh. 5:12

Het slotoffer

Het slotoffer

June 16, 2019

Leviticus 5:1-6

 

Inleiding - Hebr. 7:19: 9:9: 10:1,4,11

De offers in het OT - Hebr. 10:1; 9:10,13,14; Deut. 10:16; Rom. 2:4; 1Tim. 4:10

 • Beladen – Lev. 5:4b-5; 9:9; 12-14; 10:22
 • Belijden – Lev. 5:5; 1Joh. 1:8-9
 • Bekeren -  30:2Job. 42:6; Matt. 5:4Ez. 18:21
 • Bevestiging -  5:15-16Luc. 19:8-91Joh. 3:17; Lev. 5:19
 • Bevrijding -  5:17-18: Hebr. 10:14

Gereinigd door God (Deel 2)

Gereinigd door God (Deel 2)

June 9, 2019

Leviticus 4:1-35

Geestelijk leiderschap – Lev. 4:3-12; 8:12; 16:17; Ez. 34:2-4; Lev 4:2-3a; 10:6; 4:4-7; 6:26; 10:16-20; 4:6-7; 6:26; 4:11-12; Marc. 14:60-64; Hebr. 13:12-13

God vergeeft

God vergeeft

May 26, 2019

Leviticus 4:1-3

 

Inleiding - Spr. 17:15; Ps. 103:10-12; 1Kor. 13:7

God vergeeft - Ex. 34:6-7; Ps. 51:1-4; Ex. 20:13-17; 2Sam. 12:13; Mich. 7:19; Jer. 31:34

Gereinigd door God

Gereinigd door God

May 19, 2019

Leviticus 4:1-35

 

Gods heiligheid - Ex. 15:11; 19:21-23; Jes. 6:1-3, 5-7; Exod. 12:16; 19:6: 29:31: Lev. 25:12: Hebr. 10:19-23

Gods indeling - Lev. 4:12; 21:18-21; Openb. 21:27; Hag. 2:14; 1Joh.1:9; 1Pet. 1:15-16

Vrede met God

Vrede met God

May 12, 2019

Leviticus 3:1-17

 

Vrede in het OT - Ex. 18:7bPs. 38:4Jes. 32:17-18Richt. 6:23Jes. 54:10Jer. 29:11

Een Vredeoffer als een speciaal moment.

 • Een lofoffer voor de Heer -  7:12-13; Ps. 56:13; Ps. 22:26-27
 • Een inlossing van een gelofte aan de Heer - Lev. 7:16a; 1Sam. 1:24-27, 11
 • Een vrijwillig offer aan de Heer - Lev. 7:16

Een vredeoffer als een gezamenlijke maaltijd - Deut. 16:11; Lev. 7:11-16; 2Kon. 6:21-23

Een vredeoffer als het beste voor de Heer – Lev. 3:3-4, 16

Een vrede offer in Christus - Jes. 53:5Ef. 2:13-17Rom. 5:1Joh. 6: 54-56; Openb. 19:7

Toegewijd aan God

Toegewijd aan God

May 5, 2019

Leviticus 2:1-16

 

Inleiding - 1Sam. 15:22; Ps. 40:3,7-9; 51:17-18

Het graan offer – Lev. 2:1-16

Een toewijdingsoffer – Lev. 2:1,4,14; Gen. 32:13; 2 Sam. 8:2; 1Kon. 4:21

Een vrijwillig offer – Lev. 2:1

Een zuiver offer – Lev. 2:11

Een gezout offer – Lev. 2:13; Num. 18:19

Een gedenk offer – Lev. 2:2,9,16

Een levend offer – Rom. 12:1; Joh. 4:34; 5:30

 

Geaccepteerd door God

Geaccepteerd door God

April 28, 2019

Leviticus 4:1-35

 

Gods heiligheid - Ex. 15:11; 19:21-23; Jes. 6:1-3, 5-7; Exod. 12:16; 19:6: 29:31: Lev. 25:12: Hebr. 10:19-23

Gods indeling - Lev. 4:12; 21:18-21; Openb. 21:27; Hag. 2:14; 1Joh.1:9; 1Pet. 1:15-16

De toegang tot God

De toegang tot God

April 14, 2019

Leviticus 1:1-17

 

Inleiding - Ex. 40:34-35; Ps. 119:70, 77, 92

OT gelovige - Ps. 84: 1-13; Luc. 2:36-37

NT gelovige - 1Kor. 6:19-20; 3:16-17; Ps. 84:5

Toegang tot God - Gen. 3:21; 4:4-5; Hebr. 11:6; Gen. 8:20-21; 22:7-12; Rom. 8:32

 

God in hun midden

God in hun midden

April 7, 2019

Exodus 25: 1-9

 

Inleiding - Ex. 32:4,9; Deut. 9:6; 10:16b

Gods speciale aanwezigheid – Ex. 25:8; Deut. 26:25; Ex. 29:45-46

God op afstand -  Ex. 19:12-13; 20:18-21

God vóór hen uit – Ex 13:21-22

God buiten het kamp – Ex 33:1-9

God in hun midden – Ex. 25:8, 22; Lev. 26:11-12

Voor Gods aangezicht – Ex. 23:15b; Deut. 31:17a; Matt. 27:45-46

 

Gods geboden (Deel 2)

Gods geboden (Deel 2)

March 31, 2019

Exodus 20:1-17

 

De sabbat geïntroduceerd – Ex. 16:24-26; Gen. 2:2-3

De sabbat geïnstalleerd – Ex. 20:8-11; Ex. 35:1-3; Num. 15:32-36, 30; Ex. 31:13-17; 34:21; Jer. 17:21-22; Ex. 16:29

De sabbat geëvalueerd – 1Kor. 4:6

 

Psalm 123

Psalm 123

March 24, 2019

Nederigheid, een ware vriend

Nederigheid, een ware vriend

March 17, 2019

1 Petrus 5:5b

 

Inleiding Jes. 14:12-14; Ps. 10:2,4; Obadja. 1:3; Matt. 23:12; Spr. 11:18, 2; 6:16-17Ps. 138:6; Jes. 61:1

 • Een nederig hart is een verbrijzeld hart - Matt. 5:3
 • Een nederig hart leeft voor de Heer – Fil. 1:21
 • Een nederig hart buigt voor de Heer – Ps. 145:17
 • Een nederig hart is een dankbaar hart – 1 Tess. 5:18
 • Een nederig hart is een geduldig hart – Ps. 37:7; Kol. 3:12-13a
 • Een nederig hart is corrigeerbaar – Spr. 9:8; 27:5-6
 • Een nederig hart geeft zijn fouten snel toe – Spr. 28:13; Rom. 12:18; 14:19
 • Een nederig hart dient – Gal. 5:13
 • Een perfect nederig hart - Joh. 13:1-17

Gods geboden

Gods geboden

March 3, 2019

Exodus 20:1-17

 

Inleiding - Ex. 32:15; 19:8

Plaats en locatie - Ex. 21:24-25; Lev. 25:35-37; 21:21; Matt. 19:20; Ex. 20:17; Matt. 5:21-22

God de enige en alleen God - Ex. 20:3; Richt. 2:13; Deut. 12:29-31

Geen beeld maken en niet voor buigen - Ex. 20:4-5; Deut. 12:2-3; Ex. 32:4; 1 Kon. 19:18; 2Kon. 21: 1-7

Gods verlossing

Gods verlossing

February 24, 2019

Exodus 20:1-17

 

Inleiding - Ex. 20:1-17; Deut. 5:12-15

Een kostelijke verlossing - Ex. 6:5; 2:23-25; 12:29-30; Jes. 43:3; Ex. 13:1-2; 13b -16; Num. 3:12-13; Job. 19:25

Een kostbare herinnering - Deut. 7:8; 13:4-5; 15:12-15; Ps. 19:15; Luc. 2:23-24; Marc. 10:45

Gods beloften aan Israël

Gods beloften aan Israël

February 17, 2019

Exodus 19:1-6

 

Inleiding - 2 Tim. 2:12; 1 Kor. 4:8; Hand.3:21

Het verbond van Mozes - Ex. 19:5; Joz. 2:11; Ex. 4:22; Ex. 19:4-6; Ps. 147:19-20; Ex. 19:8, Deut. 5:27-29; Ex. 24:7; 19:5; Deut. 30:1-10

De beloften aan Abraham (Deel 3)