Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
De liefde van God en de God van liefde (deel 3)

De liefde van God en de God van liefde (deel 3)

May 19, 2020

Gods grootste geschenk – Joh. 3:16 e; Luc. 7:12; Hebr. 11:17; Luc. 20:13-14; Marc. 12:8; Matt. 21:41; Marc. 12:11

Gods grootste geschenk verduidelijkt – 1Joh. 4:9-10; 3:16

De liefde van God en de God van liefde (deel 2)

De liefde van God en de God van liefde (deel 2)

May 11, 2020

Inleiding - Job 1:1, 8, 21-22; 2:10; 23:3-5; 38:3-4; 42:5

Grootste daad - gegeven heeft – Joh. 3:16d

 • Natuurlijke affectie - 1:31
 • Vriendschappelijke liefde - 5:20; Matt. 11:19; Joh. 11:3
 • Seksuele liefde
 • Gevende liefde - 3:16, 35, 17; Luc. 15:11-23; 19:10

De liefde van God en de God van liefde

De liefde van God en de God van liefde

May 4, 2020

Joh. 3:16-17

Inleiding - Ex. 15:11; Jes. 40:17-18,25; 46:5; Ps. 2:2-4; Jes. 46:9

De grootste Persoon – 1Joh. 4:8

De grootste wijze - Joh. 3:16

Grootste zichtbaarheid - Joh. 3:16; 21:25; 1:10; 12:31; 17:14; 7:7; 8:23: 15:19: 4:42; Rom. 5:8; Ef. 2:1-5; 3: 14-19

Vogelvlucht van verleden naar toekomst/ Joh. 3:14-15 NBG

Vogelvlucht van verleden naar toekomst/ Joh. 3:14-15 NBG

April 30, 2020

Inleiding - Marc. 10:17; Luc. 10:25; Matt. 12:32; Ef. 1:21; 2Kor. 4:4; 1Kor. 2:8; Marc. 10:29-30

Verwijzing – Joh. 3:14a; Numeri 21:4-9; 1Kor. 10:9; 2Kon. 18:4

Verhoging – Joh.3:14b; 8:28,21; 3:13; Hand. 2:33; Fil. 2:9

Verwezenlijking - Joh. 3:15a; Matt. 24:13

Verrijking – Joh. 3:15b,16; Marc. 10:30; Jud. 20-21; Joh. 5:28-29; 1Kor. 15:53-54, 52; 1Tim. 6:16; 2Tim. 1:8-10

God’s liefde / Joh. 3:14-16

God’s liefde / Joh. 3:14-16

April 25, 2020

Inleiding - 2Pet. 3:15; Deut. 6:6-7; Matt. 12:3; 21:42

De uitersten

 • Gods heeft heel de mensheid op gelijke wijze lief.
 • God heeft een specifieke liefde voor Zijn uitverkoren kinderen.

 De Bijbel

 • God de Vader heeft een speciale liefde voor Zijn Zoon - 3:35; 5:20
 • God heeft alles lief wat Hij gemaakt heeft met een voorzienende liefde en een in standhoudende liefde - 104:28; Matt. 10:29
 • God heeft een specifieke, effectieve en selectieve liefde voor zijn uitverkorenen - 10:14-15; Ef. 5:25
 • God heeft heel de mensheid lief en laat dit zien in Zijn verlossende houding - 3:16; 1:29; 1Joh. 2:1; Kol. 1:20: Ez. 33:11
 • Gods voorwaardelijke liefde - 15:10,9; Ps. 103:12-13

Ik ben de opstanding en het leven

Ik ben de opstanding en het leven

April 22, 2020

De opwekking van Lazarus:  Johannes: 11:25

Het probleem van ongeloof

Het probleem van ongeloof

March 10, 2020

Het probleem van ongeloof / Johannes 3:11-13

Inleiding - Deut. 30:6; Jer. 4:4; Joh. 3:7; 1Joh. 5:1

Getuige niet gelooft - Joh. 3:11; 3:3

Grondbeginsel niet gelooft - Joh. 3:12; Jes. 65:17-18

Godheid Neergedaald - Joh. 3:13; 2Kor. 12:4.

Een gesprek in de nacht -4

Een gesprek in de nacht -4

March 5, 2020

Een gesprek in de nacht - deel 4

Joh. 3:1-12

Inleiding - Judas 1:3; Hand. 2:42

Opvallend contrast - Joh. 3:5-6; Jes. 44:3; Ezech. 36:24-27

Onbegrijpelijke onwetendheid - Joh. 3:9-10

Een gesprek in de nacht -3

Een gesprek in de nacht -3

February 26, 2020

 Een gesprek in de nacht- deel 3 / Joh. 3:1-15

Opmerkelijke boodschap – Joh. 3:3; Marc. 10:20;Matt. 19:23, 28; Tit. 3:4–5; Ef. 5:26; Joh. 6:63; Ef. 2:4-5; Kol. 3:1-4; Gal. 2:20; Joh. 6: 54-56; 2Kor. 5:17

Onbegrijpelijke bevinding – Joh. 3:4

Een gesprek in de nacht -2

Een gesprek in de nacht -2

February 17, 2020

Een gesprek in de nacht- deel 2

Joh. 3:1-15

Een opvallende bezoeker – Joh. 3:1

° Farizeeërs positief – Matt. 23:2-3; 22:36-40; Joh. 7:15-16; Luc. 4:22; Hand. 5:34; 38-39

° Farizeeërs negatief – Luc. 18:10-12; 17:7-10

Een gesprek in de nacht

Een gesprek in de nacht

February 10, 2020

Een gesprek in de nacht

Johannes 3:1-15

De praktijk – Joh. 2:23-24; 3:2; 12:42-43

De parallellen

De positie – Joh. 3:3b; Rom. 5:12; Ps.58:4 NBG; Ef. 4:17b-18; Joh. 8:44;

1Joh. 3:10; 5:19; Job 14:4; Jer. 13:23; Kol. 2:13

De reiniging van de tempel

De reiniging van de tempel

February 2, 2020

 

Inleiding: Deut.16:16; Joh. 2:13; 6:4; 12:1; 5:1; 10:22

Uiterlijk vertoon: Joh 2: 13-14; Marc. 13:1

Innerlijk vertoornt: Joh. 2: 15-17

Verstandelijk verblind: Joh. 2:18-22; Marc. 14:58-59; Hand. 6:13-14

Wonderlijk vervolg: Joh. 2:23-25

 

Het eerste wonder Joh. 2 : 1 -12

Het eerste wonder Joh. 2 : 1 -12

January 26, 2020

Het eerste wonder / Joh. 2:1-12

De uitnodiging – Joh. 2:1-2

De uitspraak – Joh. 2:3-5

De uitwerking – Joh. 2:6-8; Marc. 7:3-4

De uitzondering – Joh. 2:9-10

De uitslag – Joh. 2:11; Gen. 49:10-12; Jes. 25:6; Hos. 2:18-21; Matt. 8:11

Een getuige van Christus

Een getuige van Christus

January 19, 2020

Johannes 1 :6-8

 

Inleiding - Matt. 23:15; Luc. 2:17-18, 38b; Joh. 1:29; Marc. 1:45, 5:20; Joh. 20:30-31

Een getuige van het licht – Joh. 1:7

Een getuige niet het licht – Joh. 1:8 NBG

Een getuige vergeet zichzelf – Joh. 1:19,23

Een getuige van wie Hij is – Joh. 1:30

Een getuige van wat Hij deed – Joh. 1:29

Een getuige stuurt aan – Joh. 1:36-37

 

Een paradox

Een paradox

January 5, 2020

Inleiding - Ex. 34:6-7

Barmhartigheid verwoord en verbeeld - Ex. 34:6; 2:23-25; Ps. 116:5; Neh. 9:17b-19, 9:27B-28; Richt. 2:18 NBG; Klaagliederen 3:22

Barhartigheid voorgeleefd en vereist - Marc. 1:41; Matt. 9:36; 14:14; Spr. 12:10b; Matt. 20:30b-34; 9:11; Jac. 2:13; Matt. 23:23; Luc. 6:36; Matt. 5:7; 18:23,27,33

Jezus komst en verder
De doop met de Heilige Geest

De doop met de Heilige Geest

December 15, 2019

Johannes 1:32-33

 

Inleiding - Hand. 1:4-5; 11:15-16

Verwachting – Joh. 1:33; Marc. 1:8; Joel. 2:29 (Ef. 1:13;1Kor 3:16; Ef. 5:18; Gal. 5:22-23; 1Kor. 12:4;12:13); Num. 11:17; Joh. 1:33; Hand. 1:5

Verwezenlijking  - Hand. 1;4-5; 2:1-21; 1:5; 11:1-4,15-17; 15:8

Verklaring – 1Kor. 12:13; Rom. 6:1-4,11; Gal. 3:26-28

 

De Messias Geïntroduceerd

De Messias Geïntroduceerd

December 8, 2019

De Messias Geïntroduceerd.  Joh. 1 : 29-34

De Messias Geïntroduceerd - Joh.1: 29-30, 35, 40, 44; 2:1; Jes. 53:7; Ps. 3:8; 7:2

De Messias Geopenbaard - Joh. 1:31-33; Luc. 1:76; Matt. 16:15-17; Jes. 61:1

De Messias Gelooft - Joh. 1:34

Johannes 6:47
Wie ben je? Wat doe je?

Wie ben je? Wat doe je?

November 24, 2019

Johannes 1:19-28

 

Inleiding - Matt. 11:11

Onderzoekscommissie – Joh. 1:19; Matt. 3:5

Onderzoeksvragen

 • Wie ben je? - 1:19b-23;Luc. 3:15; Mal. 4:5-6; Luc. 1:17; Deut. 18:18; Joh. 7:40-41
 • Wat doe je? – Joh. 1:24-28

 

Jezus is uniek

Jezus is uniek

November 17, 2019

Johannes 1:14-18

 

Gods unieke Zoon – Joh. 1:14: Hebr. 11:17; Joh. 1:12; Matt. 3:17; 17:5; Joh. 3:35, 36

Gods unieke Boodschapper – Joh. 1:15; 1:6-8; Matt. 3:7-8; Joh. 1:19-21; Matt. 11:11; Joh. 1:27; 3:30; Hand. 19:1,3; Joh. 1:15

Gods unieke boodschap – Joh. 1:16-17; Rom. 7:12, 7; Gal. 3:24

Gods unieke Revelatie – Joh. 1:18; Ex. 33:20; Joh. 6:46

 

Het Woord is vlees geworden (Deel 3)

Het Woord is vlees geworden (Deel 3)

November 10, 2019

Johannes 1:14

 

Inleiding - Matt. 16:13-15,  Joh. 1:1,14

Kerkgeschiedenis

 • Jezus onwaar - Luc. 4:22
 • Jezus als mens beloond.
 • Jezus was een verschijning.
 • De geloofsbelijdenis van Nicea

Jezus in onbalans

 • Menselijk lichaam en een goddelijke natuur.
 • Twee personen
 • Twee naturen.
 • Een wil

Deel van de oplossing

 • Onderscheid tussen Persoon (wie) en wezen (wat).
 • Geloofsbelijdenis van Chalcedon (451 na chr.)

Mysterie - Hand. 20:28 HSV; Fil. 2:5-11; Joh. 1:14

Geboren uit God

Geboren uit God

November 5, 2019

Johannes 1:12-13

 

De verantwoordelijke – Joh. 1:12a,c; Matt. 11:28; 22:14; 8:11; Openb. 7:9

De voorrechten – Joh. 1:12b; Gal. 4:7

De vrijwaardingen – Joh. 1:13a

De Veroorzaker – Joh. 13b

 

Het Woord is vlees geworden

Het Woord is vlees geworden

October 20, 2019

Johannes 1:14

 

Inleiding - Ps. 19:2; Joh. 1:14

De nood aan de menswording

 • De mens Jezus als heerser over de schepping - 1:26; Ps. 8:6 NBG; Rom. 5:12, 17-18; 1 Kor. 15:45; Openb. 5:1-5
 • De mens Jezus als plaatsvervanger van volmaakte gehoorzaamheid - 5:19
 • De mens Jezus als plaatsvervangend offer - Hebr. 9:13-15, 26b, 28
 • De mens Jezus als volmaakt voorbeeld om te volgen - 13:15; 1 Pet. 2:21; Fil. 2:5
 • De mens Jezus als volmaakt voorbeeld om te verwachten - 3:20-21

Getrouwe getuige

Getrouwe getuige

September 15, 2019

Johannes 1:6-8

 

Een profeet - Luc. 7:25-28; 16:16; Joh. 3:30; 1:6

Een getuige - Matt. 3:7; Joh. 1:19; 1:7-8; Joz. 24:27; Deut. 19:15; Hand. 1:22: Openb. 17:6

Een betrouwbare getuige – Joh. 1:7-8

 • Kent zijn positie - Joh. 1:8; 5:35
 • Kent zijn missie - Joh. 1:7a,8b; 1:15,36
 • Kent zijn doel – Joh. 1:7c; Hand. 26:28-29