Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Variaties in Geloof

Variaties in Geloof

December 3, 2020

Inleiding  -  Joh. 20:31; 1:12; 3:15; 3:18; 11:25; 12:46

Geloof gefundeerd op weetgierigheid van Jezus – Joh. 4:43-45, 39, 41; Luc. 4:22, 28-30

Geloof gefundeerd op wonderen van Jezus – Joh. 4:46-48; Luc. 9:7; 7:7;

Geloof gefundeerd op woorden van Jezus – Joh. 4:49-50

Geloof gefundeerd op waarheid, op Jezus zelf – Joh. 4:51-54

Jezus de vriend van Zondaren

Jezus de vriend van Zondaren

November 24, 2020

Inleiding - Luc. 2:17, 38: 5:29: Marc. 1:45; 5:20: 7:36; 15:16

Wees een vriend van zondaren - Matt. 11:19; 9:11-12; Rom. 9:2; Joh. 17:15; Marc. 15:16; Luc. 19:10

Stel vragen - Joh. 4:7

Breng goed nieuws - Joh. 4:16,17b-18, 29, 26

Jezus de redder van de wereld

Jezus de redder van de wereld

November 17, 2020

Inleiding - Joh. 1:9, 19; 3:16-17; 4:42; 1:11; 4:22

Jezus’ missie – Joh. 4:27; Luc. 19:10; Joh. 1:49

Jezus’ impressie – Joh. 4:28-30

Jezus’ passie – Joh. 4:31-34, 6

Jezus’ predictie – Joh. 4:35-38

Jezus’ positie – Joh. 4:39-42

De aanbidding van God

De aanbidding van God

November 10, 2020

De aanbidding van God. Joh. 4:23-24

Aanbidding moet God gericht zijn - Openb. 4:1-11; Jes. 42:8

Aanbidding moet Christus gecentreerd zijn - Joh. 14:6; Openb. 5:4-5

Aanbidding moet door Gods Geest bekrachtigd worden - Joh. 4:24

 

Het heilig avondmaal

Het heilig avondmaal

November 4, 2020

Lucas 22 : 14 - 23

 

Jezus openbaart Zijn identiteit (Joh. 4:16-26)

Jezus openbaart Zijn identiteit (Joh. 4:16-26)

October 27, 2020

Inleiding - Joh. 4:10

Ontmaskerd – Joh. 4:16-18

Ontrafeld – Joh. 4:19-22; Deut. 18:18; Ps. 95:6

Ontdekt – Joh. 4:23-24; 2Kron. 16:9

Onthuld – Joh. 4:25-26; 4:10

Een bijzondere ontmoeting (Johannes 4: 1 - 15)

Een bijzondere ontmoeting (Johannes 4: 1 - 15)

October 19, 2020

Ongewone verplaatsing – Joh. 4:1-3; Luk. 4:14a; Marc. 1:14a; Matt. 3:7b,8; Joh. 16:7

Ontspannende inspanning – Joh. 4:4-6; 2Kon.17:24; Joh. 8:48

Ongebruikelijke ontmoeting – Joh.4 :7-9; 3:2; 4:12; Gal. 3:28

Ondenkbare voorstelling – joh. 4:10

Onnodige bedenkingen – Joh. 4:11,12

Onwaarschijnlijke aanbieding – Joh. 4:13,14; Jes. 12:3; Joh. 7:38,39

Onvolledige aanvaarding – Joh. 4:15

Leiderschap en bemoediging (deel 7)

Leiderschap en bemoediging (deel 7)

October 6, 2020

Bemoediging O.T.

Troost, vertroosten - Ruth 2:13; 1Kron. 19:2; Ezra 14:22-23; Jes. 40:1; 49:13-15

Bekrachtiging - Deut. 1:38; 3:28; 2Kron. 32:6,7

Bemoediging N.T.

Opnemen voor - Hand. 9:27; 4:36

Troost, bemoediging, aansporen - 1Tim. 5:1; Tit. 2:15; 1Tess. 4:13,18; 5:14; 4:10; 1Kor. 4:16; Joh. 14:16; 1Joh. 2:1

Leiderschap en gehoorzaamheid (deel 6)

Leiderschap en gehoorzaamheid (deel 6)

October 2, 2020

Leiderschap en gehoorzaamheid

1 Sam. 15:1-23

Inleiding - Matt. 11:15; Deut. 6:4; Joh. 10:16

Gehoorzaamheid geprojecteerd – 1 Sam. 15:1-3

Gehoorzaamheid getraceerd – 1Sam. 15:4-9, 24; 13:8

Gehoorzaamheid geëvalueerd – 1Sam. 15:10-16

Gehoorzaamheid gespecificeerd – 1Sam. 15:17-19

Gehoorzaamheid gedegradeerd – 1Sam. 15:20-21

Gehoorzaamheid geformuleerd – 1Sam. 15:22-23; Deut. 6:4-5; Joh. 14:15, 21, 23; Fil. 2:8

Leiderschap en moed (deel 5)

Leiderschap en moed (deel 5)

September 18, 2020

Inleiding - Tit. 1:5; 1Tess. 3:2; 2Tim. 1:7; 2:1: 1Tim. 6:12

Moed geïnitieerd – Joz. 1:1-2; Ex. 4:1, 10, 13

Moed geïnstalleerd – Joz. 1:3-5; 7:5b -7, 10

Moed geïntegreerd – Joz. 1:6-8; Joz. 10:25

Moed geïndexeerd – Joz. 1:9, 5b, 1; 1Sam. 17:32-33, 37; Heb. 12:1-3

Leiderschap en visie (deel 4)

Leiderschap en visie (deel 4)

September 11, 2020

Inleiding - Marc. 10:45; Spr. 14:7

Toekomstige aanhef – Openb. 21:1

Toekomstige aanzien – Openb. 21:2

Toekomstige aanwezigheid – Openb. 21:3

Toekomstige afwezigheid – Openb. 21:4

Toekomstige afwerking – Openb. 21:5

Toekomstige algenoegzaamheid – Openb. 21:6

Toekomstige aansporing – Openb. 21:7

Dienend leiderschap (deel 3)

Dienend leiderschap (deel 3)

September 7, 2020

Leiderschap en integriteit

1 Sam. 11:14-12:5

Leiderschap basis - 1Sam. 1:22; 2:11-12, 7-18; 3:11-14, 15, 18-20; 7:16

Leiderschap bedreven – 1Sam. 11:14-15, 12-13

Leiderschap beschilderd – 1Sam. 12:1-2; 8:3

Leiderschap bevraagd – 1Sam. 12:3; Spr. 10:9, 11:3; 28:6; 15:21; 22:1

Leiderschap bevestigd – 1Sam. 12:4: Spr. 27:2; 1Sam. 14:52; Matt 23:13

Leiderschap bestendigd – 1Sam. 12:5; Hebr. 13:8

Dienend leiderschap (deel 2)

Dienend leiderschap (deel 2)

August 25, 2020

Dienend leiderschap – deel 2 Matt. 20:20-28

Positie gezocht – Matt. 20:20-21; Marc. 10:35

Positie gekost – Matt. 20:22-23; Ps. 75:9; Luc. 12:50

Positie gedreven – Matt. 20:24-25

Positie gekeerd – Matt 20:26-27

Positie gekruisigd – Matt. 20:28; 20:17-19; Luc. 22:19-20, 23, 27b; Joh. 13:4-5

Dienend leiderschap (deel 1)

Dienend leiderschap (deel 1)

August 19, 2020

Dwang - Joh. 9:10-11, 22

Beloningen - Hand. 24:2-3; Joh. 19:10

Rechtmatige invloed - 1Pet. 5:2-4; Hand. 20:28; Hand. 4:17, 21

Expert - Matt. 13:54-56; 8:28-29

Vijf onbeantwoorde vragen

Vijf onbeantwoorde vragen

August 11, 2020

Rom. 8:28-39; Ef. 1:4; Rom. 8:29

Rom. 3:21-31; Rom. 5:1; Rom. 8:30

1Petr. 1:4,5; Rom. 8:18; 31-39

Lijden en Glorie

Lijden en Glorie

August 4, 2020

Rom. 8:18-30; 1Petr. 1::11; Rom. 8:18

Openb. 19:7, 21:1,3,12; Rom. 8:19-22

1Thess. 4:13-18; 1Kor. 15:22-28; Rom. 8:23

2Tim. 4:7,8; Fil. 2:6; Luc. 22:42-44; Rom. 8:24-26

Openb. 1:12-18; Matt. 17:1,2

Waarlijk vrij ! (deel 2)

Waarlijk vrij ! (deel 2)

July 27, 2020

Rom. 7:14-26

Rom. 8:1; 7:1; Gal. 2:11-14;

1Kor. 13:1-3; Rom. 8:15-17

 

Waarlijk vrij !

Waarlijk vrij !

July 21, 2020

Waarlijk vrij.

Rom. 7:1-6; Joh.8:36; Rom.7:14-26;

Ps.2:1-3; Rom.3:20b, 7:7, 7:1-3, 7:4;

Jer.3:9; Ps.106:39; Rom.6:4; Op.19:7;

Pred.2:22; Rom.7:6; Hebr.8:13;

Joh.8:36; Rom.8:1,2; Rom.7:24;

Jezus is uniek

Jezus is uniek

July 13, 2020

Inleiding - Joh. 20:30-31

Unieke oorsprong – Joh. 3:31, 27; 19:11; Matt. 11:11

Unieke getuige – Joh. 3:32; Jer. 1:4, 11,13; 2:1

Uniek getuigenis – Joh. 3:33

Uniek toegerust – Joh. 3:34; Luc. 1:15

Unieke positie – Joh. 3:35; Matt. 28:18

Uniek onderscheid – Joh. 3:36

De laatste woorden van Johannes de doper

De laatste woorden van Johannes de doper

July 7, 2020

Johannes 3: 22-30

De aanleiding – Joh. 3: 22-24; Mark. 1:14; Joh. 4:2; 1:37

De aanvaring – Joh. 3: 25-26

De aanzet – Joh. 3 27

De aanwijzing – Joh. 3: 28-29

De aanmaning – Joh. 3: 30

God’s missie en de reacties

God’s missie en de reacties

June 29, 2020

Johannes 3 : 17 - 21

Verlossing – Joh. 3:17; Rom. 3:10-11; Luc. 4:34; Matt. 7:1-2

Verdeling – Joh. 3:18; Rom. 5:12

Veroordeling – Joh. 3:19; 1Joh. 1:5-7 betekend niet dat we zondeloos zijn

Verwijdering – Joh. 3:20

Verlangen – Joh. 3:21

De liefde van God en de God van liefde (deel 7)

De liefde van God en de God van liefde (deel 7)

June 22, 2020

Inleiding - Joh. 1:11; 3:16

Twee tijden - Ef. 1:21; 1Kor. 2:6; Rom. 8:18; Hand. 1:6; 1Kor. 15:26, 20; 1Kor. 10:11; Luc. 20:34; 2Tim. 2:18; Ef. 2:5; 1Kor. 1:18; Matt. 10:22

De grootste belofte  - Joh. 3:16d; Luc. 19:10; Joh. 10:27-28; Joh. 6:39

De grootste zekerheid  - Joh. 3:16e; Joh. 17:1-3

 

De liefde van God en de God van liefde (deel 6)

De liefde van God en de God van liefde (deel 6)

June 15, 2020

Inleiding – Judas 3; Gal. 1:23

Grootste eenvoud - Joh. 3:16; Joh. 12:44; Hand. 4:11-12; Hebr. 12:1-2; 2 Tim. 4:7-8

De liefde van God en de God van liefde (deel 5)

De liefde van God en de God van liefde (deel 5)

June 8, 2020

Inleiding  - Joh. 3:16; 1Tim. 2:5; Joh. 1:29; Kol. 1:19-20; Joh. 5:28-29

Gods liefde voor de mensheid in het OT - Gen. 12:3; Joz. 4:23-24; 1Kon. 8:59-61; 2Kron. 6:33; Matt. 28:19; 1Kon. 10:1; Jes. 43:9-11; 11:9-10; 43:21; Ps. 86:9-10; Jes. 45:22; 55:1; 56:6-7

Gods liefde voor de mensheid in het NT - Joh. 3:16; Matt. 11:28; Ez. 33:11; Joh. 3:17; Matt. 22:1-10

202-05-31_EB_Vrijheid en leven

202-05-31_EB_Vrijheid en leven

June 5, 2020

De belofte van de Heilige Geest - Luc. 24:49-51

De belofte van de Heilige Geest verzekerd - Joh. 14:16-17; Marc. 4:41

De belofte van de Heilige Geest verduidelijkt - Joh. 16:6-7

De belofte van de Heilige Geest gepraktiseerd - 2Kor. 3:6, 17

Play this podcast on Podbean App