Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Het probleem van ongeloof

Het probleem van ongeloof

March 10, 2020

Het probleem van ongeloof / Johannes 3:11-13

Inleiding - Deut. 30:6; Jer. 4:4; Joh. 3:7; 1Joh. 5:1

Getuige niet gelooft - Joh. 3:11; 3:3

Grondbeginsel niet gelooft - Joh. 3:12; Jes. 65:17-18

Godheid Neergedaald - Joh. 3:13; 2Kor. 12:4.

Een gesprek in de nacht -4

Een gesprek in de nacht -4

March 5, 2020

Een gesprek in de nacht - deel 4

Joh. 3:1-12

Inleiding - Judas 1:3; Hand. 2:42

Opvallend contrast - Joh. 3:5-6; Jes. 44:3; Ezech. 36:24-27

Onbegrijpelijke onwetendheid - Joh. 3:9-10

Een gesprek in de nacht -3

Een gesprek in de nacht -3

February 26, 2020

 Een gesprek in de nacht- deel 3 / Joh. 3:1-15

Opmerkelijke boodschap – Joh. 3:3; Marc. 10:20;Matt. 19:23, 28; Tit. 3:4–5; Ef. 5:26; Joh. 6:63; Ef. 2:4-5; Kol. 3:1-4; Gal. 2:20; Joh. 6: 54-56; 2Kor. 5:17

Onbegrijpelijke bevinding – Joh. 3:4

Een gesprek in de nacht -2

Een gesprek in de nacht -2

February 17, 2020

Een gesprek in de nacht- deel 2

Joh. 3:1-15

Een opvallende bezoeker – Joh. 3:1

° Farizeeërs positief – Matt. 23:2-3; 22:36-40; Joh. 7:15-16; Luc. 4:22; Hand. 5:34; 38-39

° Farizeeërs negatief – Luc. 18:10-12; 17:7-10

Een gesprek in de nacht

Een gesprek in de nacht

February 10, 2020

Een gesprek in de nacht

Johannes 3:1-15

De praktijk – Joh. 2:23-24; 3:2; 12:42-43

De parallellen

De positie – Joh. 3:3b; Rom. 5:12; Ps.58:4 NBG; Ef. 4:17b-18; Joh. 8:44;

1Joh. 3:10; 5:19; Job 14:4; Jer. 13:23; Kol. 2:13

De reiniging van de tempel

De reiniging van de tempel

February 2, 2020

 

Inleiding: Deut.16:16; Joh. 2:13; 6:4; 12:1; 5:1; 10:22

Uiterlijk vertoon: Joh 2: 13-14; Marc. 13:1

Innerlijk vertoornt: Joh. 2: 15-17

Verstandelijk verblind: Joh. 2:18-22; Marc. 14:58-59; Hand. 6:13-14

Wonderlijk vervolg: Joh. 2:23-25

 

Het eerste wonder Joh. 2 : 1 -12

Het eerste wonder Joh. 2 : 1 -12

January 26, 2020

Het eerste wonder / Joh. 2:1-12

De uitnodiging – Joh. 2:1-2

De uitspraak – Joh. 2:3-5

De uitwerking – Joh. 2:6-8; Marc. 7:3-4

De uitzondering – Joh. 2:9-10

De uitslag – Joh. 2:11; Gen. 49:10-12; Jes. 25:6; Hos. 2:18-21; Matt. 8:11

Een getuige van Christus

Een getuige van Christus

January 19, 2020

Johannes 1 :6-8

 

Inleiding - Matt. 23:15; Luc. 2:17-18, 38b; Joh. 1:29; Marc. 1:45, 5:20; Joh. 20:30-31

Een getuige van het licht – Joh. 1:7

Een getuige niet het licht – Joh. 1:8 NBG

Een getuige vergeet zichzelf – Joh. 1:19,23

Een getuige van wie Hij is – Joh. 1:30

Een getuige van wat Hij deed – Joh. 1:29

Een getuige stuurt aan – Joh. 1:36-37

 

Een paradox

Een paradox

January 5, 2020

Inleiding - Ex. 34:6-7

Barmhartigheid verwoord en verbeeld - Ex. 34:6; 2:23-25; Ps. 116:5; Neh. 9:17b-19, 9:27B-28; Richt. 2:18 NBG; Klaagliederen 3:22

Barhartigheid voorgeleefd en vereist - Marc. 1:41; Matt. 9:36; 14:14; Spr. 12:10b; Matt. 20:30b-34; 9:11; Jac. 2:13; Matt. 23:23; Luc. 6:36; Matt. 5:7; 18:23,27,33

Jezus komst en verder
De doop met de Heilige Geest

De doop met de Heilige Geest

December 15, 2019

Johannes 1:32-33

 

Inleiding - Hand. 1:4-5; 11:15-16

Verwachting – Joh. 1:33; Marc. 1:8; Joel. 2:29 (Ef. 1:13;1Kor 3:16; Ef. 5:18; Gal. 5:22-23; 1Kor. 12:4;12:13); Num. 11:17; Joh. 1:33; Hand. 1:5

Verwezenlijking  - Hand. 1;4-5; 2:1-21; 1:5; 11:1-4,15-17; 15:8

Verklaring – 1Kor. 12:13; Rom. 6:1-4,11; Gal. 3:26-28

 

De Messias Geïntroduceerd

De Messias Geïntroduceerd

December 8, 2019

De Messias Geïntroduceerd.  Joh. 1 : 29-34

De Messias Geïntroduceerd - Joh.1: 29-30, 35, 40, 44; 2:1; Jes. 53:7; Ps. 3:8; 7:2

De Messias Geopenbaard - Joh. 1:31-33; Luc. 1:76; Matt. 16:15-17; Jes. 61:1

De Messias Gelooft - Joh. 1:34

Johannes 6:47
Wie ben je? Wat doe je?

Wie ben je? Wat doe je?

November 24, 2019

Johannes 1:19-28

 

Inleiding - Matt. 11:11

Onderzoekscommissie – Joh. 1:19; Matt. 3:5

Onderzoeksvragen

 • Wie ben je? - 1:19b-23;Luc. 3:15; Mal. 4:5-6; Luc. 1:17; Deut. 18:18; Joh. 7:40-41
 • Wat doe je? – Joh. 1:24-28

 

Jezus is uniek

Jezus is uniek

November 17, 2019

Johannes 1:14-18

 

Gods unieke Zoon – Joh. 1:14: Hebr. 11:17; Joh. 1:12; Matt. 3:17; 17:5; Joh. 3:35, 36

Gods unieke Boodschapper – Joh. 1:15; 1:6-8; Matt. 3:7-8; Joh. 1:19-21; Matt. 11:11; Joh. 1:27; 3:30; Hand. 19:1,3; Joh. 1:15

Gods unieke boodschap – Joh. 1:16-17; Rom. 7:12, 7; Gal. 3:24

Gods unieke Revelatie – Joh. 1:18; Ex. 33:20; Joh. 6:46

 

Het Woord is vlees geworden (Deel 3)

Het Woord is vlees geworden (Deel 3)

November 10, 2019

Johannes 1:14

 

Inleiding - Matt. 16:13-15,  Joh. 1:1,14

Kerkgeschiedenis

 • Jezus onwaar - Luc. 4:22
 • Jezus als mens beloond.
 • Jezus was een verschijning.
 • De geloofsbelijdenis van Nicea

Jezus in onbalans

 • Menselijk lichaam en een goddelijke natuur.
 • Twee personen
 • Twee naturen.
 • Een wil

Deel van de oplossing

 • Onderscheid tussen Persoon (wie) en wezen (wat).
 • Geloofsbelijdenis van Chalcedon (451 na chr.)

Mysterie - Hand. 20:28 HSV; Fil. 2:5-11; Joh. 1:14

Geboren uit God

Geboren uit God

November 5, 2019

Johannes 1:12-13

 

De verantwoordelijke – Joh. 1:12a,c; Matt. 11:28; 22:14; 8:11; Openb. 7:9

De voorrechten – Joh. 1:12b; Gal. 4:7

De vrijwaardingen – Joh. 1:13a

De Veroorzaker – Joh. 13b

 

Het Woord is vlees geworden

Het Woord is vlees geworden

October 20, 2019

Johannes 1:14

 

Inleiding - Ps. 19:2; Joh. 1:14

De nood aan de menswording

 • De mens Jezus als heerser over de schepping - 1:26; Ps. 8:6 NBG; Rom. 5:12, 17-18; 1 Kor. 15:45; Openb. 5:1-5
 • De mens Jezus als plaatsvervanger van volmaakte gehoorzaamheid - 5:19
 • De mens Jezus als plaatsvervangend offer - Hebr. 9:13-15, 26b, 28
 • De mens Jezus als volmaakt voorbeeld om te volgen - 13:15; 1 Pet. 2:21; Fil. 2:5
 • De mens Jezus als volmaakt voorbeeld om te verwachten - 3:20-21

Getrouwe getuige

Getrouwe getuige

September 15, 2019

Johannes 1:6-8

 

Een profeet - Luc. 7:25-28; 16:16; Joh. 3:30; 1:6

Een getuige - Matt. 3:7; Joh. 1:19; 1:7-8; Joz. 24:27; Deut. 19:15; Hand. 1:22: Openb. 17:6

Een betrouwbare getuige – Joh. 1:7-8

 • Kent zijn positie - Joh. 1:8; 5:35
 • Kent zijn missie - Joh. 1:7a,8b; 1:15,36
 • Kent zijn doel – Joh. 1:7c; Hand. 26:28-29

Het woord in relatie tot de mens

Het woord in relatie tot de mens

September 8, 2019

Johannes 1:4-5

 

Leven beschreven - Gen. 7:21aHand. 17:28aGen. 2:7Matt. 27:50; Ps. 27:1; 115:17Jac. 2:20; Gen. 3:19Luc. 9:6020:38Matt. 4:4Marc. 8:35-36Matt. 10:281Kor. 15:22; Ef. 2:14-6Joh. 8:12; 10:101Joh. 5:11

Het Woord is leven – Joh. 1:4a; 5:26Jes. 46:5-7

Het Woord is licht - Joh. 1:4b; 1Joh. 1:5Joh. 8:12

Het Licht overwint - Joh. 1:5Jes. 66:1Joh. 12:46

 

Het woord in relatie tot de schepping

Het woord in relatie tot de schepping

September 1, 2019

Johannes 1:1-3

 

Het woord in relatie tot de schepping - Joh. 1:3; Joh. 6:37, 39-40, 44

 • Hij is Almachtig – Matt. 28:18
 • Hij is Alomtegenwoordig – Matt. 28:20
 • Hij is Alwetend – Joh. 21:17

Het woord in relatie tot de schepping - Kol. 1:15-17, Ef. 1:4, Hebr. 1:3

Wie is de schrijver?

Wie is de schrijver?

August 18, 2019

Johannes 1:14

 

Inleiding - Marc. 1:21, 29; Joh. 1:14; Gal. 2:20

 • De schrijver is: Joods een Hebreeër - 9:36; 4:9; 7:35; 1:28; 11:18; 5:2; 10:23
 • De schrijver is: Ooggetuige - 1:14, 29, 35; 2:1; 4:6,40; 18:10; 19:34; 20:30-31
 • De schrijver is: Een apostel - 13:23; 1:14; 19:26-27
 • De schrijver is: De Apostel Johannes - 21:2-3,7, 19-20; 21:24-25

IJdelheid/ Vluchtigheid
Dorst naar God
Troost en bemoediging