Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Gods uitverkiezing (Deel 2)

Gods uitverkiezing (Deel 2)

December 29, 2013

Ef. 1:4-6  

Inleiding - Joz. 24:3; Gen. 25:23; Deut. 4:37; 16:5-6; Deut. 10:8; Marc. 3:14-15; Hand. 9:15

God verkoos onvoorwaardelijk - Deut. 7:6-8; Joz. 24:2-3; Joh. 6:35-37; 10:25-27; 15:16-18; Hand. 13:48; Rom. 5:8  

Gods uitverkiezing is niet op basis van goede werken - 2 Tim. 1:8-9  

Gods uitverkiezing is onweerstaanbaar - Joh. 6:37,39; Hand. 18:10  

Gods uitverkiezing is onveranderlijk - Rom. 11:28-29; Joh. 6:38-39; 14:1-3; 1 Joh. 5:13; 2 Tim. 2:19   

Gods uitverkiezing is alwijs - Rom. 11:33-36 

Gods uitverkiezing (Deel 1)
De verantwoordelijkheid van de mens

De verantwoordelijkheid van de mens

December 16, 2013

Efeze 1:4-6


"omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft,  opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft  in de Geliefde."
De soevereiniteit van God (Deel 4)

De soevereiniteit van God (Deel 4)

December 8, 2013

Efeze 1:4-6


"omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft,  opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft  in de Geliefde."
De soevereiniteit van God (Deel 3)

De soevereiniteit van God (Deel 3)

December 1, 2013

Efeze 1:4-6


"omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft,  opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft  in de Geliefde."
De soevereiniteit van God (Deel 2)

De soevereiniteit van God (Deel 2)

November 24, 2013

Efeze 1:4-6


"omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft,  opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft  in de Geliefde."
De soevereiniteit van God (Deel 1)

De soevereiniteit van God (Deel 1)

November 10, 2013

Efeze 1:4-6


"omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft,  opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft  in de Geliefde."
Een vraag en een antwoord

Een vraag en een antwoord

November 3, 2013

Psalm 11:4-7


"De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel; Zijn ogen doorzien, Zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen."
De Glorieuze Doxologie

De Glorieuze Doxologie

October 27, 2013

Efeze 1:3

"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus"
Een Groots Intro

Een Groots Intro

October 20, 2013

Efeze 1:1-2

"Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God,  aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus."
Vluchten of standhouden

Vluchten of standhouden

October 13, 2013

Psalm 11:1-3


"Een psalm van David, voor de koorleider. Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel!  Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?"
Paulus, Dienaar van Christus

Paulus, Dienaar van Christus

October 6, 2013

Romeinen 15:14-25


"Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er mijn eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat:  Zij aan wie niets over Hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Daarom was ik ook vaak  verhinderd om naar u toe te komen. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een  groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen"
Paulus, Apostel naar de heidenen (Deel 2)

Paulus, Apostel naar de heidenen (Deel 2)

September 29, 2013

Conflict in Antiochië – Hand. 14:28-15:3; 11:1-3; 15:24; Titus 1:9; Gal. 2:11-14   

Congres in Jeruzalem – Hand. 15:4-11; Gal. 2:1-10

Paulus, Apostel naar de heidenen (Deel 1)

Paulus, Apostel naar de heidenen (Deel 1)

September 22, 2013

Inleiding - Hand 26:15-19; Rom. 15:14-16; Ef. 3:8; 2 Cor.11:26-27; Hand. 21:18-21  

Connectie gemaakt – Hand. 11:19-26

Commissie gezonden – Hand. 12:24-13:13; 14:1-7, 21, 25, 27, 28

Paulus zijn voorbereiding (Deel 2)

Paulus zijn voorbereiding (Deel 2)

September 15, 2013

Handelingen 9:19b-31

Een bevlogen bediening – Hand. 9:19b-25; Gal. 1:15-17; 2 Cor. 11:31-33  

Een bemoedigende bondgenoot – Hand. 9:26-29a; Gal. 1:18-19 

Een buitengewone voorbereiding – Hand. 9:29b-31; Hand. 22:17-21; Gal. 1:21-24; 2 Cor. 12:2,4 11:24-25

Paulus zijn voorbereiding (Deel 1)

Paulus zijn voorbereiding (Deel 1)

September 8, 2013

Handelingen 9:1-31

Een bekeerde vijand – Hand. 9:1-9;  22:6; 26:13, 15-18, 10; 1 Tim. 1:12-15,9-10

Een broederlijke vriend – Hand. 9:10-19a; Gal. 1:15-16; 22:12

Paulus de Hebreeër
Psalm 10

Psalm 10

August 18, 2013
Psalm 9 (Deel 3)
De mens Jezus (Deel 6)

De mens Jezus (Deel 6)

July 28, 2013

De verzoekingen van Jezus en zijn overwinning – Luc. 4:1-13  

Verzoekingen in relatie tot andere mensen - Joh 7:2-4; Marc. 3:21; Matt. 10:34-37  

Verzoekingen in relatie tot zelf – Ps. 42:6,12; 43:5; 104:33-35; 146:1; Rom. 12:3; Luc. 4:3, 9

Verzoekingen in relatie tot lijden – Marc. 14:35-36; Hebr. 5:7-10; 12:1-3

De mens Jezus (Deel 5) - De verzoekingen van Jezus

De mens Jezus (Deel 5) - De verzoekingen van Jezus

July 21, 2013

De verzoekingen van Jezus – Lucas  4:1-13  

Inleiding - Jac.1:12, 15

Verzoekingen in relatie tot de wereld – Luc. 4:1-4

 • Jezus’ volharding – 4:1-2
 • Satans’ verzoeking –4:3
 • Jezus’ volmaaktheid – 4:4

Verzoekingen in relatie tot God - Luc. 4:9-12 

 • Satanische aanmatigende verleiding – 4:9
 • Satanische innemende verwoording – 4:10-11
 • Jezus waarachtige uitleg – 4:12
De mens Jezus (Deel 4)

De mens Jezus (Deel 4)

July 7, 2013

Inleiding

 • Mogelijkheid om te zondigen en mogelijkheid om niet te zondigen.

(posse peccare, posse non peccare); 

 • Geen mogelijkheid om niet te zondigen (non posse non peccare)
 • Mogelijkheid om niet te zondigen (posse non peccare)
 • Onmogelijkheid om te zondigen (non posse peccare)

Jezus is zondeloos - Hebr. 4:15; Joh. 8:46; Luc. 2:40, 52; Joh. 8:12, 29; 1 Pet. 2:21-22; 2 Cor. 5:21 

Jezus is impéccable (Frans), impeccable (Engels) - Hebr. 6:18  

Jezus is verzocht - Hebr. 2:17-18; 4:15; 11:17; Deut. 8:2; 13:3; Spr. 17:3; Hebr. 4:15; Luc. 4:1-2

Jezus en verzoekingen – Hebr. 4:15

De mens Jezus (Deel 3)

De mens Jezus (Deel 3)

June 30, 2013

Inleiding – Joh. 21:25; Luc. 19:10; Fil. 2:6-8 

Jezus was aangekondigd als een jongen - Luc 1:31-33   

Jezus werd als jongen besneden – Luc. 2:21-23

Jezus’ geslacht register wijst hem aan als zoon – Luc. 3:23; 4:21-22; Marc. 6:3  

Jezus is eeuwig de Zoon van God  - Joh. 3:17; 5:30; Luc. 19:10

Jezus is de tweede Adam - Rom. 5:12-15,19   

Jezus is de ‘ware Zoon’ van Abraham – Gen. 6:5-6; 17:16; Matt. 1:1; Gal. 3:16

Jezus is de Profeet waar Mozes naar verwees - Deut. 18:15; Hand. 3:22-26

Jezus is de Zoon uit de lijn van David - 2 Sam.7:12-13,16; Ez. 34:23-24

Jezus De Verlosser moest een man zijn – Jes. 53:3-7; 9:5-6; Openb. 19:11-16

De mens Jezus (Deel 2)

De mens Jezus (Deel 2)

June 23, 2013

Lucas 2:39-52  

Jezus leven tot zijn 12e jaar – Luc. 2:39-40; 1:80 (1:15,41,67) 1:35; Jes. 11:2

Jezus leven bij zijn 12e jaar – Luc. 2:41-51; Jes. 61:1

Jezus leven na zijn 12e jaar – Luc. 2:52

De mens Jezus (Deel 1)

De mens Jezus (Deel 1)

June 16, 2013

De extremen 

 • Jezus was mens - Ebonieten
 • Jezus was God – Gnostiek - 1 Joh. 4:2 

De verhouding

 • Het arianisme – Niet volledig God.  
 • Het apollinarisme - Niet volledig mens

De verdeling - Twee naturen of één natuur.

 • Twee naturen - Het nestorianisme
 • Een natuur - Eutyches

De Bijbel - Marc. 4:35-41; Matt. 28:20; Marc. 13:31-32; 5:30-32; Matt. 3:16; 1 Pet. 2:21 

De Heilige Geest was beloofd aan Christus – Jes. 1:1-3; (Ex.31:3;  Num. 24:2; 2 Sam. 23:2;  2 Kon. 2:15; Jes. 44:3; 42:1; Ez. 2:2; 11:5); Luc. 4:16-21; 4:1-2,14; Jes. 42:1-4; Hand. 1:1-2 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App