Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Daniël 9

Daniël 9

December 27, 2015

Diversiteit in de eenheid (Deel 2)

Diversiteit in de eenheid (Deel 2)

December 20, 2015

Efeze 4:7-10 


Christus de Overwinnaar, gerechtigd gaven te geven -  Ef. 4:8; Ps. 68:19; 2 Sam. 5:6-7;Hand.  18:10 

Christus, de opgevaren Overwinnaar uitgelegd - Ef. 4:9-10; Ps. 139:15; Matt. 12:40


Diversiteit in de eenheid

Diversiteit in de eenheid

December 13, 2015

Efeze 4:7-11


Toerustende genade – Ef. 4:7b; Tit. 2:11; Joh 1:17; Ef. 2:8; Rom. 5:1-2; 1Co 15:10; Ef. 4:11

Toegepaste genade – Ef. 4:7a; 1Pet. 4:10 

Toegemeten genade – Ef. 4:7c; Rom. 12:6; Hand. 8:9,13,18-21; Luc. 10:17; Ef. 4:11; 1Cor. 1:7, 3:1-2; 12:15-26

Eenheid, eenheid, eenheid

Eenheid, eenheid, eenheid

December 6, 2015

Efeze 4:4-6


Inleiding - 1Cor. 1:10-12 

Eenheid door de Geest – Ef. 4:4; 2:15-16; 1Co 3:16; Ef.2:21-22 

Eenheid door de Heer – Ef. 4:5, Hand. 4:12; 2:38

Eenheid door de Vader – Ef. 4:6; Joh 1:12; Ef. 2:10

Een waardige wandel om de vrede te bewaren

Een waardige wandel om de vrede te bewaren

November 29, 2015

Efeze 4:1-3


4 essentiële ingrediënten waardoor de ware eenheid in vrede bewaard blijft:

 • 1e essentiële ingrediënt – nederigheid -  Ef. 4:2a; Kol 2:23,19 
 • 2e essentiële ingrediënt – zachtmoedigheid - Ef. 4:2b; 2Co 10:1; Spr. 15:1 
 • 3e essentiële ingrediënt – lankmoedigheid - Ef. 4:2c; Heb 6:12-15; Rom. 4:20; Jac. 5:10; 1Tess. 5:14 
 • 4e essentiële ingrediënt – verdraagzaamheid - Ef. 4:2d; 1Pet. 4:8; Gal 6:2

De uitkomst - Beijveren in eenheid in de band van vrede - Ef. 4:3


Een waardige wandel (Deel 3)

Een waardige wandel (Deel 3)

November 22, 2015

Wat nederigheid is - 2 Kor 5:15; Gal 5:22 

Het woord nederig - 1Pet. 5:5 

Voorbeeld van nederigheid - Matt. 11:28-30 

 • Nederigheid geeft een God gerichte vreugde - Luc. 10:21 
 • Nederigheid heeft zijn emoties onder controle – Matt. 12:24 
 • Nederigheid vertrouwd volledig op God in moeilijke omstandigheden – Matt. 26:45-46 
 • Nederigheid nodigt mensen uit om te zegenen - Mat 11:28-30 
 • Nederigheid is niet bezorgt over wat anderen van hem denken - Matt. 16:13-15,23;Joh 7:18; 8:50
 • Nederigheid wil dienen - Marc. 10:45 
 • Nederigheid verheugd zich in Gods plan - Joh. 6:38; 12:27

Een waardige wandel (Deel 2)

Een waardige wandel (Deel 2)

November 15, 2015

Wat is trots

Oorzaak van trots - Jes. 14:12-14

Voorbeeld van trots - Est 5:7-13 NBG

Einde van trots - Spr. 6:16;16:5; Jac. 4:6; Spr. 15:25; Mal 4:1


De weg van levensheiliging

De weg van levensheiliging

November 8, 2015

Inleiding – Rom. 8:29 

Een verdorven natuur - Ef. 2:3 

De oude mens – Rom. 6:6; Kol. 3:9 

De nieuwe mens – Rom. 6:8-14; Kol. 3:9-10; 2 kor. 5:17; Ef. 4:20-24 

Een nieuwe natuur - 2 Pe 1:3-4; 1Co 10:13 

Een oude en een nieuwe natuur – Rom. 6: 12; Kol. 3:9; Ef. 4:22


Efeze 1, 2, 3, 4:1
De bijbel (Deel 9)

De bijbel (Deel 9)

October 18, 2015

Vertalen van de Bijbel.

 • Concordante vertaling (formele equivalentie) - Ef. 1:5-6 /HSV
 • Functionele vertaling (dynamische equivalentie) - Ef. 1:5-6 /GNB; Joh. 18:33-35

Opsomming

 • NBG en de HSV zijn meer concordante vertalingen
 • De grootnieuws Bijbel en de Bijbel in gewone taal zijn functioneel equivalente vertalingen
 • De NBV zit er min of meer tussen in maar leunt meer naar de functionele equivalent

De bijbel (Deel 8)

De bijbel (Deel 8)

October 11, 2015

Gods woord hersteld


Inleiding - Jes. 40:8; Matt. 5:18 HSV

Gods woord in de geschiedenis.

Gods woord hersteld -  Marc. 1:2; Matt. 5:22; Joh 16:3; 16:9-20; 1 Cor. 1:26

De bijbel (Deel 6)

De bijbel (Deel 6)

September 27, 2015

De genoegzaamheid van de Bijbel. 


De genoegzaamheid van de Bijbel – Het is genoeg

Het heeft alles wat we werkelijk nodig hebben.  

2 Pet. 1:3; 1Kor. 4:1-6; Spr. 30:6; Deut. 12:32 


De genoegzaamheid van de Bijbel – Het is toereikend.

Het geeft alles wat we werkelijk nodig hebben.  

2 Tim. 3:14-17; Joz. 1:8 

De bijbel (Deel 5)

De bijbel (Deel 5)

September 20, 2015

De helderheid bevestigd in het OT - Deut. 6:6-7; Ps.19:9; Deut. 30:11-14; Ps. 119:130; Neh 8:1-4,9 

De helderheid bevestigd in het NT - Matt 12:3,5,7; 19:3-4; Matt. 22:29; Joh. 3:10; Ps. 119:105; 1Tim. 3:14; Ef. 6:1

 • Het woord is helder maar niet direct - Joz. 1:8; Hebr. 5:13-14
 • Het woord is helder maar niet zonder inzet - 2 Tim. 2:15
 • Het woord is helder maar met hulp - 
 • Het woord is helder maar in gehoorzaamheid - Jac. 1:25

De bijbel (Deel 4)

De bijbel (Deel 4)

September 13, 2015

Inleiding - 2Tim. 3:16 HSV

God is waarheid - 1Joh 5:20; 1Tess. 1:9; Joh. 17:3; Deut. 32:4; Joh. 8:26; 1Joh. 1:10; 5:10; Joh. 8:51-55; 1:17 

God kan niet liegen - Jac. 1:17-18; Num. 23:19; Rom. 3:4; Tit. 1:2; Hebr. 6:18

Gods woord is waar - 2Sa 7:28; 

Gods woord is onoverwinnelijk - Jes. 55:10-11; Joh 10:35 

Gods woord is zuiver- Ps. 12:7; Spr. 30:5 

Gods woord is betrouwbaar - Ps. 33:4 

Gods woord  is waarheid - Joh 17:17; Ps. 119:160

De bijbel (Deel 3)

De bijbel (Deel 3)

September 6, 2015

Inleiding - 1 Tess. 2:13 

Gods woord uitgeblazen – 2 Tim. 3:16 HSV; Ps. 33:6 

Gods mannen geleid - 1 Pet. 1:10-11 HSV- 2Pe 1:20-21- 1Cor. 2:13; Jer. 1:4; Ez. 2:7; Mat 24:35; 2 Tim. 3:16 HSV

De bijbel (Deel 2)

De bijbel (Deel 2)

August 30, 2015

De grote nood in de eerste eeuw na Christus.

De invulling van de nood in de eerste eeuw na Christus - Kol 4:16,7; Ef. 6:21; 1Tim 4:13 

De bevestiging van de nood in de eerste eeuw na Christus - 1Tim. 5:18; 2Pet. 3:14-16 

De criteria van de nood in de eerste eeuw na Christus - 2 Tess. 3:14; Joh. 14:26; Gal 1:11-12, 2 Kor. 11:13; 2 Tess 2:1-2; 1Co 14:37; Heb 4:12; 1 Tess. 2:13; 2Tim. 3:16-17; Hand. 17:11; 1 Kor. 15:3-4 


De bijbel (Deel 1)

De bijbel (Deel 1)

August 23, 2015

Hoe het OT gegeven is 

 • Het begin van het OT- Ex. 17:13-14; 24:3-4; 34:27,28; Gen 13:10; Num. 13:22; 33:1-2; Deut. 31:9-11; Joz. 1:8; 8:30-32; Deut. 17:18; Jos 8:34-35 
 • Materialen – Jer. 36:1-2; Ps. 40:8;Luc. 4.; Openb. 2:12;2Ti 4:13 
 • De rest van het OT - Jos 24:26; 1Sa 10:25; Richt. 17:6; 1Kon. 14:19, 29; 15:7; 1Kron. 29:29; 2Ch 9:29; Dan 9:2,5-6;Ezra. 6:18; Neh. 9:26-30; Matt. 23:35; Luc. 24:44-45 

Hoe het OT bewaard en gekopieerd werd – Buiten Bijbelse geschiedenis.

Hoe het OT gestandaardiseerd werd en klinkers kreeg – Buiten Bijbelse geschiedenis 

Psalm 88

Psalm 88

August 9, 2015

Psalm 149
Het gebed van een gelovige (Deel 5)

Het gebed van een gelovige (Deel 5)

July 19, 2015

Efeze 3:14-21

 

Inleiding - Heb 4:12; Fil. 1:6

Gods kracht - Ef. 3:20a; 1:3

Gods onbegrensde kracht - Ef. 3:20b; Marc. 14:31; 7:37; 1 Tess. 5:12-13;Luc. 18:24-27; Matt. 19:26

Gods onbegrensde kracht in ons - Ef. 3:20c; Fil. 4:13

Gods heerlijkheid in de gemeente - Ef. 3:2a  

Gods heerlijkheid in Christus - Ef. 3:21b; Joh 17:4; Fil. 2:9-11 NBG

Gods heerlijkheid voor eeuwig - Ef. 3:21c

 

Het gebed van een gelovige (Deel 4)

Het gebed van een gelovige (Deel 4)

July 12, 2015

Efeze 3:14-21


Ontzag naar God - Ef. 3:14-15; Dan 3:10-11; 6:6,11-12; Hand. 20:36-37

Kracht van God - Ef. 3:16; Fil. 1:3-4; 2Tess. 1:3,11; 2Co 4:16

Bewoond door God - Ef. 3:17; Joh 14:23

Doorgronden van God - Ef. 3:17b-19a; Joh 13:34; 1Pet. 1:22; 1Jo 4:10-11 

Vervuld door God - Ef. 3:19b

Het gebed van een gelovige (Deel 3)

Het gebed van een gelovige (Deel 3)

July 5, 2015

Efeze 3:14-21


5 Obstakels voor gebed

1e obstakel – Geen tijd

2e obstakel – Te druk – Luc. 10:40-42 

3e obstakel – Te droog – Luc. 18:6-8 

4e obstakel – Geen nood - Jozua hoofdstuk 7-8

5e obstakel – Leven in zonde – Matt. 6:14-15; Ps. 66:18; 1Pet. 3:7; Spr. 28:13 


7  Ingrediënt van ons gebed.

1e ingrediënt – God loven - Ps. 50:23; 146:1

2e ingrediënt - Belijden van zonden - 1Joh. 1:9

3e ingrediënt  - Bidden van Gods woord – Ps. 145:18-21 

4e ingrediënt - Volharding in gebed – Kol. 4:2; Luc. 22:43-44

5e ingrediënt -  Waakzaam zijn - Kol. 4:2; Mar 14:38 

6e ingrediënt  - Dankt - kol. 4:2; 2:6-7 

7e ingrediënt – Vragen - 1Pe 5:7; Fil. 4:6Het gebed van een gelovige (Deel 2)

Het gebed van een gelovige (Deel 2)

June 21, 2015

Efeze 3:14-21


God zelf centraal - Joh 17:3; Jer. 9:23-24; 2 Kor. 10:17; Ps. 70:5 

God benaderen in geloof- Hebr. 11:6; Hebr. 4:16; Ps. 42:2-3; Ps. 84:11

God beantwoord gebed - Joh. 14:13-14; 1Joh. 5: 14; Mat 21:22

Het gebed van een gelovige (Deel 1)

Het gebed van een gelovige (Deel 1)

June 14, 2015

Efeze 3: 14-21


Inleiding – Rom. 10:1: Fil. 1:9-10; Kol. 1:3-4; Luc. 11:1; Matt. 6:5-8; Hand. 19:26,34 

Ieder kind van de Heer bidt - Ef. 1:5; Rom. 8:15; Ef 2:17-19; Ps. 34:7; 50:15; Hand. 9:11; Spr.28:9; Jes. 1:15; Jer. 11:11 

God wil dat ieder kind bidt - 1Tess. 5:17 

Ieder kind verlangt om gehoord te worden – Ps. 4:1; 5:1-3; 17:1; 118:5; 120:1; 138:3Verlies de moed niet

Verlies de moed niet

June 7, 2015

Efeze 3:1,13

Inleiding – 2 Kor. 6:4-5; Gen 3:1; 2:16; Ef. 3:12 

Lijden van Gods kinderen - Hebr. 12:4-6; Heb 10:32-33; 2 Kor.12:9-10; Rom. 5:1-5; Heb 5:7-8; Rom. 8:31-32; Fil. 1:29 Ef. 3:1,13

Podbean App

Play this podcast on Podbean App