Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
De kostprijs van het koningschap

De kostprijs van het koningschap

December 23, 2018

Inleiding - Luc. 2:1-3

Koningen in het NT - Hand. 5:37; Matt. 22:17

Koningen in het OT - Neh. 5:4; 1Sam. 8:1-5, 9, 11-19, 1Kon. 4:7, 27, 22-23, 10:14; 12:3-4, 12

De andere Koning - Luc. 1:30-33; Matt. 8:20; Matt. 11:28-30; 20:28; 2 Cor. 8:9

 

De beloften aan Abraham

De beloften aan Abraham

December 16, 2018

Genesis 12:1-4

 

Gods volhardende genade - Gen. 4:25; 5:4,6, 30,32; 6:18;  9:7-9, 1-3, 18; 10:21; 14:13; 40:15; Ex. 7:16; Gen. 11:11, 16; 6:6

Gods verkiezende genade - Gen. 6:8; Gen. 11:27-32; 12:1; Joz. 24:2-3; Hebr. 11:8

Gods voorzienende genade - Gen. 12:2-3

Chronologisch doorheen het OT

Chronologisch doorheen het OT

December 9, 2018

Genesis 12:1-4

 

Inleiding - Gen. 5:3-8; 2Kon. 17:1

Terug in de tijd - 1 Kon. 6:1; Ex. 12:40-41; Gen. 47:8; 25:26; 21:5; 13:9

Vooruit in de tijd - Gen. 12:4; 16:3; 17:1; 21:2,5; 25:20, 26; 31:44; 37:2; 41:46; Gal. 4:4-6

De mens bouwt zijn eigen koninkrijk

De mens bouwt zijn eigen koninkrijk

December 2, 2018

Genesis 3:23-24

 

Gods beelddrager vermoord - Gen. 4:8-12; 9:5-6; 4:13, 16-17, 23-24, 2 Sam. 12:13, Matt. 5:21-22

Gods opdracht om te vermenigvuldigen ondermijnt - Gen. 6:1-5; 1:28

Gods missie om de aarde te bevolken genegeerd - Gen. 11:1-4;  10:10; Rom. 1:25; Joh. 21:15

De mens en zijn heerschappij getoetst en verloren

De mens en zijn heerschappij getoetst en verloren

November 25, 2018

Genesis 3:1-vv

 

Inleiding - Ps. 8:6; Gen. 1:28, 31

De probatie - Gen. 2:8, 15, 16-17; 3:22

De provocatie - Gen. 3:1; Matt. 10:16; Job. 1:7

De proclamaties - Gen. 3:14-19; 9:2

De promotie - Jes. 11:6-8, Rom. 8:19-21; Kol. 1:19-20; Openb. 5:9-13

De hoofdlijn doorheen de bijbel

De hoofdlijn doorheen de bijbel

November 18, 2018

Genesis 1:26-31

Het overkoepelende verhaal - Gen. 1:26, 28; 2:4-5; Ps. 8:1-10
Mogelijke uitwerking - Matt. 14:24-25; Luc. 5:4b-6; Marc. 11:2

De beloften van God (Deel 4)

De beloften van God (Deel 4)

October 28, 2018

Genesis 1:1/ Openbaring 21:1-5

 

God is heilig dus….. Lev. 11:44; 1Pet. 1:16

God is heilig en ….. Jes. 45:6b7; Klaagl. 3:38; Amos 3:6; 

  • Onheil zenden - 2Sam. 12:11, 15; 1Sam. 16:14
  • Ongerechtigheid tegenhouden - Gen. 20:6
  • Ongerechtigheid door laten gaan - 1 Sam. 2:25; Ex. 4:21

Gods soevereine wil - Gen. 50:20

God bekend gemaakte wil - Joz. 24:15

De beloften van God (Deel 3)

De beloften van God (Deel 3)

October 21, 2018

Gods bewerkende voorzienigheid - Ef. 1:11; Rom. 8:28

  • Zegen rijke momenten - 7:12-15
  • Zorgelijke momenten - 11:3, 6, 17, 21, 28, 32
  • Jezus aanvulling - 11:20-21

Gods voorzienigheid in de natuur - Ps. 135:6-7; 147:16-17; 104: 13-14; Matt. 6:26; Ps. 104:21

Gods voorzienigheid in de mens - 2 Tess. 3:10; Matt. 6:11; Ps. 127:3; Spr. 20:24; 16:9; 21:1; Ezra. 1:1; Hag. 1:14

 

De beloften van God (Deel 2)

De beloften van God (Deel 2)

October 14, 2018

Hebreeën 1:1-3 HSV

 

Inleiding - Spr. 16:33

Gods dragende voorzienigheid– Hebr. 1:3; Kol. 1:16b-17; Hand. 17:28; 2Pet. 3:3-7, 10-12; Jes. 51:6

De beloften van God

De beloften van God

October 7, 2018

Jeseja 46:5-10

Inleiding

·         God is - Tit. 1:1; Num. 23:19; Ps. 18:3

·         God centraal - Jes. 42:8;  48:11; Rom. 11:36

De beloften van God.

·         Gods raadsbesluit - Jes. 46:10; Ef. 1:11

·         Gods eeuwig raadsbesluit - Ps. 33:8-11; Ps. 115:3

·         Gods raadsbesluit is alomvattend - Ef. 1:11; Jes. 46:10; Dan. 4:34; 2:28; Ps. 139:16; Joh. 2:4; 7:30; 16:32; Luc. 22:22; Hand. 2:22-23; 4:26-28; Openb. 13:8

De God van beloften

De God van beloften

September 30, 2018

Jeseaja 46:5-10

 

Inleiding - Hebr. 11:13-16; 8-10; Jes. 46:10

God is eeuwig - Jes. 40:28; . 902

God is onvergankelijk -1Tim. 6:16

God is alwetend - Ps. 147;4; Hand. 15:18; 1Kor. 2:10

God is alwijs - Rom. 16:27; 11:33

God is onveranderlijk -Mal. 3:6; Fil. 1:6; Jes. 46:5; Ps. 50:21

Gods is alomtegenwoordig - Ps. 139:7-10

God is almachtig - Matt. 19:26; Gen. 17:1; Job. 42:2; Klaaglied. 3:22-23

 

Een discipel van Jezus (Deel 5)

Een discipel van Jezus (Deel 5)

September 16, 2018

Mattheüs 28:16-20 HSV

Inleiding-  Gen. 3:5

Hulp van anderen – Ps. 86:1

Hulp aan anderen – 2 Kor. 1:4

 

Een discipel van Jezus (Deel 4)

Een discipel van Jezus (Deel 4)

September 9, 2018

Matteüs 28:16-20 HSV

 

Basis  - Joh. 20:19, 26; 21:1,14; Matt. 28:10; Luc. 24:9

Beschikbaarheid – Matt. 28:16

Bekwaamheid – Matt. 28:17-18

Bevel – Matt. 28:19

Belofte – Matt. 28:20

 

Een discipel van Jezus (Deel 3)

Een discipel van Jezus (Deel 3)

September 2, 2018

Mattheüs 28:16-20 NBG

 

Inleiding - Hand. 11:26; 26:28 

Discipelen geloven in Jezus (Handelingen) - Hand. 5:34-39; 6:1-2, 7; 9:1,26; 14:21-22; Matt. 28:16 

Discipelen gaan lijken op Jezus - Luc. 6:40; Matt. 28:19; Joh. 13:15; Matt. 10:22,25;  12:47-50; Joh. 17:21; 1Pet. 2:21

Een discipel van Jezus (Deel 2)

Een discipel van Jezus (Deel 2)

August 26, 2018

Mattheus 28:16-20 NBG

 

Persoonlijk initiatief om Jezus te volgen – Joh. 1:35-40, 42; 2:2,11; 3:22-23

Jezus roept zijn volgelingen – Matt. 4:18-22; Marc.2:14; Matt. 8:19; Luc. 14:25-26, 27, 33

Jezus scheid zijn volgelingen - Joh. 6:26-30, 51, 54, 67, 68

Jezus zijn discipelen getest  - Joh. 19:38-39 

De gemeente van Efeze

De gemeente van Efeze

July 8, 2018

Efeze 6:23-24

 

Een bevoorrechte gemeente - Hand. 16:6-9;  18:19-21; 1Kor. 16:19; Hand. 18:24; 19:1, 9-10;  20:20, 27; Luc. 12:48

Een gewaarschuwde gemeente - Hand. 20:29-31; 1Tim. 1:3,6-7; Openb. 2:1-5

Een vermelding waard

Een vermelding waard

July 1, 2018

Efeze 6:21-22

 

Inleiding - Spr. 29:25, Ef. 6:21

Tychikus – betrouwbare koerier van de gemeente - Hand. 20:4; 1 Cor. 16:1-3; Rom. 15:25-27

Tychikus – betrouwbare koerier van Paulus – Ef. 6:21-22; Kol. 4:7-9,16; Spr. 22:1 

Tychikus – betrouwbare opvolger van anderen – Tit. 1;5; 3:12; 2 Tim.4:11-13

Een portret van Paulus

Een portret van Paulus

June 17, 2018

Efeze 6:19-24

Aandacht weg van zelf! - Hand. 9:15-16; Joh. 15:20 ; Fil. 3:10; Ef. 6:19, 21-22

Aansporing door optimisme - Hand. 27:1, 7-15, 18-26, 33-37, 42-44, 1 Cor. 11:1

Gebed gevraagd voor een gevangene

Gebed gevraagd voor een gevangene

June 10, 2018

Efeze 6:18-20

 

Inleiding - Hand. 28:30-31; 1:8

Paulus natuurlijk potentieel  - Hand. 8:1; 1 Tim. 4:12

Paulus geestelijke vorming  - Hand. 9:26-27; 11:21-26; 13:1-2

Paulus verworven leiderschap - Hand. 13:7-11; 13:13, 43, 46, 50; Hand.

14:9-12, 19; 15:1-2, 36

Paulus persoonlijk geviseerd - Hand. 17:10; 1 Tess. 2:18; 3:1-2,5; Hand.

17:14

Paulus aanvullende kracht - Hand. 17:14 -15; Fil. 2:25, 27; Ef. 6:21-22;

Fil. 1:1; 2:25; Kol. 4:9- 14; Filemon 1:23; Ef. 6:19-20

Bidt voor elkander

Bidt voor elkander

June 3, 2018

Efeze 6:18-20

·         Inleiding - Matt. 10:16

·         Alertheid door gebed – Ef. 6:18d, Marc. 14:37-38

·         Collectief in gebed – Ef. 6:18 e; Hand. 1:12-14; 4:23-24; Rom. 12:12; Col. 4:2

·         Constant in gebed - Hand. 1:14; 2:42

·         Eenstemmig in gebed - Hand. 1:14, 2:46; 4:24; Ef. 6:18

Biddende afhankelijkheid: afhankelijk gebed

Biddende afhankelijkheid: afhankelijk gebed

May 27, 2018

Efeze 6:18-20

 

Afhankelijk geschapen - Gen. 3:19; 18:27; Job 10:9; Jes. 64:8; 45:9; 2 Cor.

4:6-7; 2Co 12:9 

Hulp in gebed - Rom. 8:26-27, 23

Kracht in gebed - Ef. 6:18c; 5:18

Biddende afhankelijkheid

Biddende afhankelijkheid

May 13, 2018

Efeze 6:18-20

Inleiding - Ef. 1:4; 4:1; 2:1,8-9; 1:3;  4:1

Alle momenten – Ef. 6:18a; Luc. 18:1; Hand. 10:2; 2 Tim.1:3; Joh. 17:15; Matt. 6:13
Alle vormen - Ef. 6:18b

·         Verering - Matt. 6:9

·         Belijden -  Matt. 6:12

·         Danken - Ef. 1:15-16

·         Smeking – Ef. 3:14-19

Het zwaard dat is Gods woord

Het zwaard dat is Gods woord

May 6, 2018

Efeze 6:13-17

Inleiding - Jud. 1:4; Hand. 20:29-30; Matt. 13:19

·         De Bijbel is Gods woord - 2 Tim. 3:16-17

·         Gods woord is waarheid - Joh. 17:17

·         Gods woord is volmaakt - Ps. 19:8

·         Gods woord is gezaghebbend  - Jes. 66:5

·         Gods woord is effectief - Jes. 55:10-11

·         De begrijpbaarheid van de Bijbel - Deut. 6:6-7; Luc. 11:28

God woord is een zwaard - Ef. 6:17b

Gods woord het zwaard van de Geest- Ef. 6:17c; Hand. 6:9-10
Gods woord is een precies zwaard - Ef. 6:17d; Matt. 4:3-4; Hebr.4:12; Rom. 10:17

De helm van verlossing

De helm van verlossing

April 29, 2018

Efeze 6:13-17

Inleiding - Prediker 1:3-4; 2:11
God is Verlosser - Ef. 6:17; Jes. 43:11, 1-5, 11, 14; 45:21; Gen. 3:15; Hos 13:4; Ps. 106:21

God kwam als Verlosser - Luc. 19:10;  2:11; Joh. 4:42; Fil. 3:20; Tit. 2:13

Helm van de verlossing - 2 Tim. 4:7, 16-18;  3:11; Ef. 6:17

Het schild van geloof

Het schild van geloof

April 22, 2018

Efeze 6:13-17

 

Historische Achtergrond  - Ef. 6:16

Geestelijke betekenis - Ef. 6:16

·         De opdracht -  Ef. 6:16a

·         De Illustratie – Gen. 15:1; Deut. 33:29; Ps. 3:1-4

Het schild van geloof – Ef. 6:16a; Genesis 15:5-6; Hebr. 11:1, 6b
Het schild dat beschermd -  Ef. 6:16b; 1 Joh. 5:10, 4

Podbean App

Play this podcast on Podbean App