Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Een getuige van Christus

Een getuige van Christus

January 19, 2020

Johannes 1 :6-8

 

Inleiding - Matt. 23:15; Luc. 2:17-18, 38b; Joh. 1:29; Marc. 1:45, 5:20; Joh. 20:30-31

Een getuige van het licht – Joh. 1:7

Een getuige niet het licht – Joh. 1:8 NBG

Een getuige vergeet zichzelf – Joh. 1:19,23

Een getuige van wie Hij is – Joh. 1:30

Een getuige van wat Hij deed – Joh. 1:29

Een getuige stuurt aan – Joh. 1:36-37

 

Een paradox

Een paradox

January 5, 2020

Inleiding - Ex. 34:6-7

Barmhartigheid verwoord en verbeeld - Ex. 34:6; 2:23-25; Ps. 116:5; Neh. 9:17b-19, 9:27B-28; Richt. 2:18 NBG; Klaagliederen 3:22

Barhartigheid voorgeleefd en vereist - Marc. 1:41; Matt. 9:36; 14:14; Spr. 12:10b; Matt. 20:30b-34; 9:11; Jac. 2:13; Matt. 23:23; Luc. 6:36; Matt. 5:7; 18:23,27,33

De doop met de Heilige Geest

De doop met de Heilige Geest

December 15, 2019

Johannes 1:32-33

 

Inleiding - Hand. 1:4-5; 11:15-16

Verwachting – Joh. 1:33; Marc. 1:8; Joel. 2:29 (Ef. 1:13;1Kor 3:16; Ef. 5:18; Gal. 5:22-23; 1Kor. 12:4;12:13); Num. 11:17; Joh. 1:33; Hand. 1:5

Verwezenlijking  - Hand. 1;4-5; 2:1-21; 1:5; 11:1-4,15-17; 15:8

Verklaring – 1Kor. 12:13; Rom. 6:1-4,11; Gal. 3:26-28

 

De Messias Geïntroduceerd

De Messias Geïntroduceerd

December 8, 2019

De Messias Geïntroduceerd.  Joh. 1 : 29-34

De Messias Geïntroduceerd - Joh.1: 29-30, 35, 40, 44; 2:1; Jes. 53:7; Ps. 3:8; 7:2

De Messias Geopenbaard - Joh. 1:31-33; Luc. 1:76; Matt. 16:15-17; Jes. 61:1

De Messias Gelooft - Joh. 1:34

Wie ben je? Wat doe je?

Wie ben je? Wat doe je?

November 24, 2019

Johannes 1:19-28

 

Inleiding - Matt. 11:11

Onderzoekscommissie – Joh. 1:19; Matt. 3:5

Onderzoeksvragen

 • Wie ben je? - 1:19b-23;Luc. 3:15; Mal. 4:5-6; Luc. 1:17; Deut. 18:18; Joh. 7:40-41
 • Wat doe je? – Joh. 1:24-28

 

Jezus is uniek

Jezus is uniek

November 17, 2019

Johannes 1:14-18

 

Gods unieke Zoon – Joh. 1:14: Hebr. 11:17; Joh. 1:12; Matt. 3:17; 17:5; Joh. 3:35, 36

Gods unieke Boodschapper – Joh. 1:15; 1:6-8; Matt. 3:7-8; Joh. 1:19-21; Matt. 11:11; Joh. 1:27; 3:30; Hand. 19:1,3; Joh. 1:15

Gods unieke boodschap – Joh. 1:16-17; Rom. 7:12, 7; Gal. 3:24

Gods unieke Revelatie – Joh. 1:18; Ex. 33:20; Joh. 6:46

 

Het Woord is vlees geworden (Deel 3)

Het Woord is vlees geworden (Deel 3)

November 10, 2019

Johannes 1:14

 

Inleiding - Matt. 16:13-15,  Joh. 1:1,14

Kerkgeschiedenis

 • Jezus onwaar - Luc. 4:22
 • Jezus als mens beloond.
 • Jezus was een verschijning.
 • De geloofsbelijdenis van Nicea

Jezus in onbalans

 • Menselijk lichaam en een goddelijke natuur.
 • Twee personen
 • Twee naturen.
 • Een wil

Deel van de oplossing

 • Onderscheid tussen Persoon (wie) en wezen (wat).
 • Geloofsbelijdenis van Chalcedon (451 na chr.)

Mysterie - Hand. 20:28 HSV; Fil. 2:5-11; Joh. 1:14

Geboren uit God

Geboren uit God

November 5, 2019

Johannes 1:12-13

 

De verantwoordelijke – Joh. 1:12a,c; Matt. 11:28; 22:14; 8:11; Openb. 7:9

De voorrechten – Joh. 1:12b; Gal. 4:7

De vrijwaardingen – Joh. 1:13a

De Veroorzaker – Joh. 13b

 

Het Woord is vlees geworden

Het Woord is vlees geworden

October 20, 2019

Johannes 1:14

 

Inleiding - Ps. 19:2; Joh. 1:14

De nood aan de menswording

 • De mens Jezus als heerser over de schepping - 1:26; Ps. 8:6 NBG; Rom. 5:12, 17-18; 1 Kor. 15:45; Openb. 5:1-5
 • De mens Jezus als plaatsvervanger van volmaakte gehoorzaamheid - 5:19
 • De mens Jezus als plaatsvervangend offer - Hebr. 9:13-15, 26b, 28
 • De mens Jezus als volmaakt voorbeeld om te volgen - 13:15; 1 Pet. 2:21; Fil. 2:5
 • De mens Jezus als volmaakt voorbeeld om te verwachten - 3:20-21

Getrouwe getuige

Getrouwe getuige

September 15, 2019

Johannes 1:6-8

 

Een profeet - Luc. 7:25-28; 16:16; Joh. 3:30; 1:6

Een getuige - Matt. 3:7; Joh. 1:19; 1:7-8; Joz. 24:27; Deut. 19:15; Hand. 1:22: Openb. 17:6

Een betrouwbare getuige – Joh. 1:7-8

 • Kent zijn positie - Joh. 1:8; 5:35
 • Kent zijn missie - Joh. 1:7a,8b; 1:15,36
 • Kent zijn doel – Joh. 1:7c; Hand. 26:28-29

Het woord in relatie tot de mens

Het woord in relatie tot de mens

September 8, 2019

Johannes 1:4-5

 

Leven beschreven - Gen. 7:21aHand. 17:28aGen. 2:7Matt. 27:50; Ps. 27:1; 115:17Jac. 2:20; Gen. 3:19Luc. 9:6020:38Matt. 4:4Marc. 8:35-36Matt. 10:281Kor. 15:22; Ef. 2:14-6Joh. 8:12; 10:101Joh. 5:11

Het Woord is leven – Joh. 1:4a; 5:26Jes. 46:5-7

Het Woord is licht - Joh. 1:4b; 1Joh. 1:5Joh. 8:12

Het Licht overwint - Joh. 1:5Jes. 66:1Joh. 12:46

 

Het woord in relatie tot de schepping

Het woord in relatie tot de schepping

September 1, 2019

Johannes 1:1-3

 

Het woord in relatie tot de schepping - Joh. 1:3; Joh. 6:37, 39-40, 44

 • Hij is Almachtig – Matt. 28:18
 • Hij is Alomtegenwoordig – Matt. 28:20
 • Hij is Alwetend – Joh. 21:17

Het woord in relatie tot de schepping - Kol. 1:15-17, Ef. 1:4, Hebr. 1:3

Wie is de schrijver?

Wie is de schrijver?

August 18, 2019

Johannes 1:14

 

Inleiding - Marc. 1:21, 29; Joh. 1:14; Gal. 2:20

 • De schrijver is: Joods een Hebreeër - 9:36; 4:9; 7:35; 1:28; 11:18; 5:2; 10:23
 • De schrijver is: Ooggetuige - 1:14, 29, 35; 2:1; 4:6,40; 18:10; 19:34; 20:30-31
 • De schrijver is: Een apostel - 13:23; 1:14; 19:26-27
 • De schrijver is: De Apostel Johannes - 21:2-3,7, 19-20; 21:24-25

De beloften aan Abraham (Deel 3)
De beloften aan Abraham (Deel 2)

De beloften aan Abraham (Deel 2)

January 6, 2019

Genesis 12:1-4

Abram's roeping – 12:1,4; Jes. 6:8

God's beloften – Gen. 12:2-3

Abram persoonlijk – Gen. 12:2b

 • Materiële zegen - 13:2; 24:35; 14:14; Spr. 10:22
 • Sociale zegen - 21:22; 23:3-6
 • Geestelijke zegen - 2:24; Spr. 22:4; Gen. 15:6; 22:1-2, 10-12; Heb. 6:13-20

De kostprijs van het koningschap

De kostprijs van het koningschap

December 23, 2018

Inleiding - Luc. 2:1-3

Koningen in het NT - Hand. 5:37; Matt. 22:17

Koningen in het OT - Neh. 5:4; 1Sam. 8:1-5, 9, 11-19, 1Kon. 4:7, 27, 22-23, 10:14; 12:3-4, 12

De andere Koning - Luc. 1:30-33; Matt. 8:20; Matt. 11:28-30; 20:28; 2 Cor. 8:9

 

De beloften aan Abraham

De beloften aan Abraham

December 16, 2018

Genesis 12:1-4

 

Gods volhardende genade - Gen. 4:25; 5:4,6, 30,32; 6:18;  9:7-9, 1-3, 18; 10:21; 14:13; 40:15; Ex. 7:16; Gen. 11:11, 16; 6:6

Gods verkiezende genade - Gen. 6:8; Gen. 11:27-32; 12:1; Joz. 24:2-3; Hebr. 11:8

Gods voorzienende genade - Gen. 12:2-3

Chronologisch doorheen het OT

Chronologisch doorheen het OT

December 9, 2018

Genesis 12:1-4

 

Inleiding - Gen. 5:3-8; 2Kon. 17:1

Terug in de tijd - 1 Kon. 6:1; Ex. 12:40-41; Gen. 47:8; 25:26; 21:5; 13:9

Vooruit in de tijd - Gen. 12:4; 16:3; 17:1; 21:2,5; 25:20, 26; 31:44; 37:2; 41:46; Gal. 4:4-6

De mens bouwt zijn eigen koninkrijk

De mens bouwt zijn eigen koninkrijk

December 2, 2018

Genesis 3:23-24

 

Gods beelddrager vermoord - Gen. 4:8-12; 9:5-6; 4:13, 16-17, 23-24, 2 Sam. 12:13, Matt. 5:21-22

Gods opdracht om te vermenigvuldigen ondermijnt - Gen. 6:1-5; 1:28

Gods missie om de aarde te bevolken genegeerd - Gen. 11:1-4;  10:10; Rom. 1:25; Joh. 21:15

De mens en zijn heerschappij getoetst en verloren

De mens en zijn heerschappij getoetst en verloren

November 25, 2018

Genesis 3:1-vv

 

Inleiding - Ps. 8:6; Gen. 1:28, 31

De probatie - Gen. 2:8, 15, 16-17; 3:22

De provocatie - Gen. 3:1; Matt. 10:16; Job. 1:7

De proclamaties - Gen. 3:14-19; 9:2

De promotie - Jes. 11:6-8, Rom. 8:19-21; Kol. 1:19-20; Openb. 5:9-13

De hoofdlijn doorheen de bijbel

De hoofdlijn doorheen de bijbel

November 18, 2018

Genesis 1:26-31

Het overkoepelende verhaal - Gen. 1:26, 28; 2:4-5; Ps. 8:1-10
Mogelijke uitwerking - Matt. 14:24-25; Luc. 5:4b-6; Marc. 11:2

De beloften van God (Deel 2)

De beloften van God (Deel 2)

October 14, 2018

Hebreeën 1:1-3 HSV

 

Inleiding - Spr. 16:33

Gods dragende voorzienigheid– Hebr. 1:3; Kol. 1:16b-17; Hand. 17:28; 2Pet. 3:3-7, 10-12; Jes. 51:6

De beloften van God

De beloften van God

October 7, 2018

Jeseja 46:5-10

Inleiding

·         God is - Tit. 1:1; Num. 23:19; Ps. 18:3

·         God centraal - Jes. 42:8;  48:11; Rom. 11:36

De beloften van God.

·         Gods raadsbesluit - Jes. 46:10; Ef. 1:11

·         Gods eeuwig raadsbesluit - Ps. 33:8-11; Ps. 115:3

·         Gods raadsbesluit is alomvattend - Ef. 1:11; Jes. 46:10; Dan. 4:34; 2:28; Ps. 139:16; Joh. 2:4; 7:30; 16:32; Luc. 22:22; Hand. 2:22-23; 4:26-28; Openb. 13:8

De God van beloften

De God van beloften

September 30, 2018

Jeseaja 46:5-10

 

Inleiding - Hebr. 11:13-16; 8-10; Jes. 46:10

God is eeuwig - Jes. 40:28; . 902

God is onvergankelijk -1Tim. 6:16

God is alwetend - Ps. 147;4; Hand. 15:18; 1Kor. 2:10

God is alwijs - Rom. 16:27; 11:33

God is onveranderlijk -Mal. 3:6; Fil. 1:6; Jes. 46:5; Ps. 50:21

Gods is alomtegenwoordig - Ps. 139:7-10

God is almachtig - Matt. 19:26; Gen. 17:1; Job. 42:2; Klaaglied. 3:22-23

 

Een discipel van Jezus (Deel 5)

Een discipel van Jezus (Deel 5)

September 16, 2018

Mattheüs 28:16-20 HSV

Inleiding-  Gen. 3:5

Hulp van anderen – Ps. 86:1

Hulp aan anderen – 2 Kor. 1:4

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App