Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Wie is de schrijver?
Het land

Het land

July 14, 2019

Israël op weg naar het land

Israël op weg naar het land

July 7, 2019

Deuteronomium 1:1-8

 

Inleiding - Gen. 15:18 -21; Lev. 25:23; Ps. 24:1

Het referentiepunt  - Ex. 12:1-21Kon. 6:1

Het relaas - Ex. 19:1Num. 10:11-121:1-213:325-2714:29-3433:3820:123-2920:2-5, 7-11, 12; Luc. 16:10; Openb. 2:10; Num. 20:24; Deut. 1:3; 3:23-26

God Die voorziet

God Die voorziet

June 30, 2019

1 Korinthe 10:1-13

 

Inleiding - 1Kor. 10:10-13

Voorzienigheid verborgen - Deut. 29:29

Voorzienigheid verklaard - Matt. 6:105:45Job. 9:5-10Ps. 104:14-18Hand. 17:24-27

Voorzienigheid vergeten - Ex. 1:13-142:23-25; 3:815:2416:2-317:1Num. 11:1; 14:1-41Kor. 10:10-12

Het voorrecht van gehoorzaamheid

Het voorrecht van gehoorzaamheid

June 23, 2019

Leviticus 26:3-10, 15-21

 

Inleiding - Rom. 10:3; Matt. 5:20

Gehoorzaamheid vereist – Lev. 26:3-4, 15-16a, 18, 21-24; 18:5

Gehoorzaamheid verzekerd - Jer. 31:33-34Joh. 14:15,21,23Hebr. 12:6-7

Gehoorzaamheid verdient - Luc. 2:52Matt. 3:15,17bJoh. 3:16; 5:30; 7:1810:18 NBG17:4Hebr. 5:7-9Fil. 2:9Rom. 5:19Ef. 1:3bFil. 3:91Joh. 5:12

Het slotoffer

Het slotoffer

June 16, 2019

Leviticus 5:1-6

 

Inleiding - Hebr. 7:19: 9:9: 10:1,4,11

De offers in het OT - Hebr. 10:1; 9:10,13,14; Deut. 10:16; Rom. 2:4; 1Tim. 4:10

 • Beladen – Lev. 5:4b-5; 9:9; 12-14; 10:22
 • Belijden – Lev. 5:5; 1Joh. 1:8-9
 • Bekeren -  30:2Job. 42:6; Matt. 5:4Ez. 18:21
 • Bevestiging -  5:15-16Luc. 19:8-91Joh. 3:17; Lev. 5:19
 • Bevrijding -  5:17-18: Hebr. 10:14

Gereinigd door God (Deel 2)

Gereinigd door God (Deel 2)

June 9, 2019

Leviticus 4:1-35

Geestelijk leiderschap – Lev. 4:3-12; 8:12; 16:17; Ez. 34:2-4; Lev 4:2-3a; 10:6; 4:4-7; 6:26; 10:16-20; 4:6-7; 6:26; 4:11-12; Marc. 14:60-64; Hebr. 13:12-13

God vergeeft

God vergeeft

May 26, 2019

Leviticus 4:1-3

 

Inleiding - Spr. 17:15; Ps. 103:10-12; 1Kor. 13:7

God vergeeft - Ex. 34:6-7; Ps. 51:1-4; Ex. 20:13-17; 2Sam. 12:13; Mich. 7:19; Jer. 31:34

Gereinigd door God

Gereinigd door God

May 19, 2019

Leviticus 4:1-35

 

Gods heiligheid - Ex. 15:11; 19:21-23; Jes. 6:1-3, 5-7; Exod. 12:16; 19:6: 29:31: Lev. 25:12: Hebr. 10:19-23

Gods indeling - Lev. 4:12; 21:18-21; Openb. 21:27; Hag. 2:14; 1Joh.1:9; 1Pet. 1:15-16

Vrede met God

Vrede met God

May 12, 2019

Leviticus 3:1-17

 

Vrede in het OT - Ex. 18:7bPs. 38:4Jes. 32:17-18Richt. 6:23Jes. 54:10Jer. 29:11

Een Vredeoffer als een speciaal moment.

 • Een lofoffer voor de Heer -  7:12-13; Ps. 56:13; Ps. 22:26-27
 • Een inlossing van een gelofte aan de Heer - Lev. 7:16a; 1Sam. 1:24-27, 11
 • Een vrijwillig offer aan de Heer - Lev. 7:16

Een vredeoffer als een gezamenlijke maaltijd - Deut. 16:11; Lev. 7:11-16; 2Kon. 6:21-23

Een vredeoffer als het beste voor de Heer – Lev. 3:3-4, 16

Een vrede offer in Christus - Jes. 53:5Ef. 2:13-17Rom. 5:1Joh. 6: 54-56; Openb. 19:7

Toegewijd aan God

Toegewijd aan God

May 5, 2019

Leviticus 2:1-16

 

Inleiding - 1Sam. 15:22; Ps. 40:3,7-9; 51:17-18

Het graan offer – Lev. 2:1-16

Een toewijdingsoffer – Lev. 2:1,4,14; Gen. 32:13; 2 Sam. 8:2; 1Kon. 4:21

Een vrijwillig offer – Lev. 2:1

Een zuiver offer – Lev. 2:11

Een gezout offer – Lev. 2:13; Num. 18:19

Een gedenk offer – Lev. 2:2,9,16

Een levend offer – Rom. 12:1; Joh. 4:34; 5:30

 

Geaccepteerd door God

Geaccepteerd door God

April 28, 2019

Leviticus 4:1-35

 

Gods heiligheid - Ex. 15:11; 19:21-23; Jes. 6:1-3, 5-7; Exod. 12:16; 19:6: 29:31: Lev. 25:12: Hebr. 10:19-23

Gods indeling - Lev. 4:12; 21:18-21; Openb. 21:27; Hag. 2:14; 1Joh.1:9; 1Pet. 1:15-16

De toegang tot God

De toegang tot God

April 14, 2019

Leviticus 1:1-17

 

Inleiding - Ex. 40:34-35; Ps. 119:70, 77, 92

OT gelovige - Ps. 84: 1-13; Luc. 2:36-37

NT gelovige - 1Kor. 6:19-20; 3:16-17; Ps. 84:5

Toegang tot God - Gen. 3:21; 4:4-5; Hebr. 11:6; Gen. 8:20-21; 22:7-12; Rom. 8:32

 

God in hun midden

God in hun midden

April 7, 2019

Exodus 25: 1-9

 

Inleiding - Ex. 32:4,9; Deut. 9:6; 10:16b

Gods speciale aanwezigheid – Ex. 25:8; Deut. 26:25; Ex. 29:45-46

God op afstand -  Ex. 19:12-13; 20:18-21

God vóór hen uit – Ex 13:21-22

God buiten het kamp – Ex 33:1-9

God in hun midden – Ex. 25:8, 22; Lev. 26:11-12

Voor Gods aangezicht – Ex. 23:15b; Deut. 31:17a; Matt. 27:45-46

 

Gods geboden (Deel 2)

Gods geboden (Deel 2)

March 31, 2019

Exodus 20:1-17

 

De sabbat geïntroduceerd – Ex. 16:24-26; Gen. 2:2-3

De sabbat geïnstalleerd – Ex. 20:8-11; Ex. 35:1-3; Num. 15:32-36, 30; Ex. 31:13-17; 34:21; Jer. 17:21-22; Ex. 16:29

De sabbat geëvalueerd – 1Kor. 4:6

 

Nederigheid, een ware vriend

Nederigheid, een ware vriend

March 17, 2019

1 Petrus 5:5b

 

Inleiding Jes. 14:12-14; Ps. 10:2,4; Obadja. 1:3; Matt. 23:12; Spr. 11:18, 2; 6:16-17Ps. 138:6; Jes. 61:1

 • Een nederig hart is een verbrijzeld hart - Matt. 5:3
 • Een nederig hart leeft voor de Heer – Fil. 1:21
 • Een nederig hart buigt voor de Heer – Ps. 145:17
 • Een nederig hart is een dankbaar hart – 1 Tess. 5:18
 • Een nederig hart is een geduldig hart – Ps. 37:7; Kol. 3:12-13a
 • Een nederig hart is corrigeerbaar – Spr. 9:8; 27:5-6
 • Een nederig hart geeft zijn fouten snel toe – Spr. 28:13; Rom. 12:18; 14:19
 • Een nederig hart dient – Gal. 5:13
 • Een perfect nederig hart - Joh. 13:1-17

Gods geboden

Gods geboden

March 3, 2019

Exodus 20:1-17

 

Inleiding - Ex. 32:15; 19:8

Plaats en locatie - Ex. 21:24-25; Lev. 25:35-37; 21:21; Matt. 19:20; Ex. 20:17; Matt. 5:21-22

God de enige en alleen God - Ex. 20:3; Richt. 2:13; Deut. 12:29-31

Geen beeld maken en niet voor buigen - Ex. 20:4-5; Deut. 12:2-3; Ex. 32:4; 1 Kon. 19:18; 2Kon. 21: 1-7

Gods verlossing

Gods verlossing

February 24, 2019

Exodus 20:1-17

 

Inleiding - Ex. 20:1-17; Deut. 5:12-15

Een kostelijke verlossing - Ex. 6:5; 2:23-25; 12:29-30; Jes. 43:3; Ex. 13:1-2; 13b -16; Num. 3:12-13; Job. 19:25

Een kostbare herinnering - Deut. 7:8; 13:4-5; 15:12-15; Ps. 19:15; Luc. 2:23-24; Marc. 10:45

Gods beloften aan Israël

Gods beloften aan Israël

February 17, 2019

Exodus 19:1-6

 

Inleiding - 2 Tim. 2:12; 1 Kor. 4:8; Hand.3:21

Het verbond van Mozes - Ex. 19:5; Joz. 2:11; Ex. 4:22; Ex. 19:4-6; Ps. 147:19-20; Ex. 19:8, Deut. 5:27-29; Ex. 24:7; 19:5; Deut. 30:1-10

De beloften aan Abraham (Deel 3)
De beloften aan Abraham (Deel 2)

De beloften aan Abraham (Deel 2)

January 6, 2019

Genesis 12:1-4

Abram's roeping – 12:1,4; Jes. 6:8

God's beloften – Gen. 12:2-3

Abram persoonlijk – Gen. 12:2b

 • Materiële zegen - 13:2; 24:35; 14:14; Spr. 10:22
 • Sociale zegen - 21:22; 23:3-6
 • Geestelijke zegen - 2:24; Spr. 22:4; Gen. 15:6; 22:1-2, 10-12; Heb. 6:13-20

De kostprijs van het koningschap

De kostprijs van het koningschap

December 23, 2018

Inleiding - Luc. 2:1-3

Koningen in het NT - Hand. 5:37; Matt. 22:17

Koningen in het OT - Neh. 5:4; 1Sam. 8:1-5, 9, 11-19, 1Kon. 4:7, 27, 22-23, 10:14; 12:3-4, 12

De andere Koning - Luc. 1:30-33; Matt. 8:20; Matt. 11:28-30; 20:28; 2 Cor. 8:9

 

De beloften aan Abraham

De beloften aan Abraham

December 16, 2018

Genesis 12:1-4

 

Gods volhardende genade - Gen. 4:25; 5:4,6, 30,32; 6:18;  9:7-9, 1-3, 18; 10:21; 14:13; 40:15; Ex. 7:16; Gen. 11:11, 16; 6:6

Gods verkiezende genade - Gen. 6:8; Gen. 11:27-32; 12:1; Joz. 24:2-3; Hebr. 11:8

Gods voorzienende genade - Gen. 12:2-3

Chronologisch doorheen het OT

Chronologisch doorheen het OT

December 9, 2018

Genesis 12:1-4

 

Inleiding - Gen. 5:3-8; 2Kon. 17:1

Terug in de tijd - 1 Kon. 6:1; Ex. 12:40-41; Gen. 47:8; 25:26; 21:5; 13:9

Vooruit in de tijd - Gen. 12:4; 16:3; 17:1; 21:2,5; 25:20, 26; 31:44; 37:2; 41:46; Gal. 4:4-6

De mens bouwt zijn eigen koninkrijk

De mens bouwt zijn eigen koninkrijk

December 2, 2018

Genesis 3:23-24

 

Gods beelddrager vermoord - Gen. 4:8-12; 9:5-6; 4:13, 16-17, 23-24, 2 Sam. 12:13, Matt. 5:21-22

Gods opdracht om te vermenigvuldigen ondermijnt - Gen. 6:1-5; 1:28

Gods missie om de aarde te bevolken genegeerd - Gen. 11:1-4;  10:10; Rom. 1:25; Joh. 21:15