Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Het Woord

Het Woord

November 10, 2019

Geboren uit God

Geboren uit God

November 5, 2019

Johannes 1:12-13

 

De verantwoordelijke – Joh. 1:12a,c; Matt. 11:28; 22:14; 8:11; Openb. 7:9

De voorrechten – Joh. 1:12b; Gal. 4:7

De vrijwaardingen – Joh. 1:13a

De Veroorzaker – Joh. 13b

 

Het Woord is vlees geworden
Getrouwe getuige

Getrouwe getuige

September 15, 2019

Johannes 1:6-8

 

Een profeet - Luc. 7:25-28; 16:16; Joh. 3:30; 1:6

Een getuige - Matt. 3:7; Joh. 1:19; 1:7-8; Joz. 24:27; Deut. 19:15; Hand. 1:22: Openb. 17:6

Een betrouwbare getuige – Joh. 1:7-8

 • Kent zijn positie - Joh. 1:8; 5:35
 • Kent zijn missie - Joh. 1:7a,8b; 1:15,36
 • Kent zijn doel – Joh. 1:7c; Hand. 26:28-29

Het woord in relatie tot de mens

Het woord in relatie tot de mens

September 8, 2019

Johannes 1:4-5

 

Leven beschreven - Gen. 7:21aHand. 17:28aGen. 2:7Matt. 27:50; Ps. 27:1; 115:17Jac. 2:20; Gen. 3:19Luc. 9:6020:38Matt. 4:4Marc. 8:35-36Matt. 10:281Kor. 15:22; Ef. 2:14-6Joh. 8:12; 10:101Joh. 5:11

Het Woord is leven – Joh. 1:4a; 5:26Jes. 46:5-7

Het Woord is licht - Joh. 1:4b; 1Joh. 1:5Joh. 8:12

Het Licht overwint - Joh. 1:5Jes. 66:1Joh. 12:46

 

Het woord in relatie tot de schepping

Het woord in relatie tot de schepping

September 1, 2019

Johannes 1:1-3

 

Het woord in relatie tot de schepping - Joh. 1:3; Joh. 6:37, 39-40, 44

 • Hij is Almachtig – Matt. 28:18
 • Hij is Alomtegenwoordig – Matt. 28:20
 • Hij is Alwetend – Joh. 21:17

Het woord in relatie tot de schepping - Kol. 1:15-17, Ef. 1:4, Hebr. 1:3

Wie is de schrijver?

Wie is de schrijver?

August 18, 2019

Johannes 1:14

 

Inleiding - Marc. 1:21, 29; Joh. 1:14; Gal. 2:20

 • De schrijver is: Joods een Hebreeër - 9:36; 4:9; 7:35; 1:28; 11:18; 5:2; 10:23
 • De schrijver is: Ooggetuige - 1:14, 29, 35; 2:1; 4:6,40; 18:10; 19:34; 20:30-31
 • De schrijver is: Een apostel - 13:23; 1:14; 19:26-27
 • De schrijver is: De Apostel Johannes - 21:2-3,7, 19-20; 21:24-25

De beloften aan Abraham (Deel 3)
De beloften aan Abraham (Deel 2)

De beloften aan Abraham (Deel 2)

January 6, 2019

Genesis 12:1-4

Abram's roeping – 12:1,4; Jes. 6:8

God's beloften – Gen. 12:2-3

Abram persoonlijk – Gen. 12:2b

 • Materiële zegen - 13:2; 24:35; 14:14; Spr. 10:22
 • Sociale zegen - 21:22; 23:3-6
 • Geestelijke zegen - 2:24; Spr. 22:4; Gen. 15:6; 22:1-2, 10-12; Heb. 6:13-20

De kostprijs van het koningschap

De kostprijs van het koningschap

December 23, 2018

Inleiding - Luc. 2:1-3

Koningen in het NT - Hand. 5:37; Matt. 22:17

Koningen in het OT - Neh. 5:4; 1Sam. 8:1-5, 9, 11-19, 1Kon. 4:7, 27, 22-23, 10:14; 12:3-4, 12

De andere Koning - Luc. 1:30-33; Matt. 8:20; Matt. 11:28-30; 20:28; 2 Cor. 8:9

 

De beloften aan Abraham

De beloften aan Abraham

December 16, 2018

Genesis 12:1-4

 

Gods volhardende genade - Gen. 4:25; 5:4,6, 30,32; 6:18;  9:7-9, 1-3, 18; 10:21; 14:13; 40:15; Ex. 7:16; Gen. 11:11, 16; 6:6

Gods verkiezende genade - Gen. 6:8; Gen. 11:27-32; 12:1; Joz. 24:2-3; Hebr. 11:8

Gods voorzienende genade - Gen. 12:2-3

Chronologisch doorheen het OT

Chronologisch doorheen het OT

December 9, 2018

Genesis 12:1-4

 

Inleiding - Gen. 5:3-8; 2Kon. 17:1

Terug in de tijd - 1 Kon. 6:1; Ex. 12:40-41; Gen. 47:8; 25:26; 21:5; 13:9

Vooruit in de tijd - Gen. 12:4; 16:3; 17:1; 21:2,5; 25:20, 26; 31:44; 37:2; 41:46; Gal. 4:4-6

De mens bouwt zijn eigen koninkrijk

De mens bouwt zijn eigen koninkrijk

December 2, 2018

Genesis 3:23-24

 

Gods beelddrager vermoord - Gen. 4:8-12; 9:5-6; 4:13, 16-17, 23-24, 2 Sam. 12:13, Matt. 5:21-22

Gods opdracht om te vermenigvuldigen ondermijnt - Gen. 6:1-5; 1:28

Gods missie om de aarde te bevolken genegeerd - Gen. 11:1-4;  10:10; Rom. 1:25; Joh. 21:15

De mens en zijn heerschappij getoetst en verloren

De mens en zijn heerschappij getoetst en verloren

November 25, 2018

Genesis 3:1-vv

 

Inleiding - Ps. 8:6; Gen. 1:28, 31

De probatie - Gen. 2:8, 15, 16-17; 3:22

De provocatie - Gen. 3:1; Matt. 10:16; Job. 1:7

De proclamaties - Gen. 3:14-19; 9:2

De promotie - Jes. 11:6-8, Rom. 8:19-21; Kol. 1:19-20; Openb. 5:9-13

De hoofdlijn doorheen de bijbel

De hoofdlijn doorheen de bijbel

November 18, 2018

Genesis 1:26-31

Het overkoepelende verhaal - Gen. 1:26, 28; 2:4-5; Ps. 8:1-10
Mogelijke uitwerking - Matt. 14:24-25; Luc. 5:4b-6; Marc. 11:2

De beloften van God (Deel 2)

De beloften van God (Deel 2)

October 14, 2018

Hebreeën 1:1-3 HSV

 

Inleiding - Spr. 16:33

Gods dragende voorzienigheid– Hebr. 1:3; Kol. 1:16b-17; Hand. 17:28; 2Pet. 3:3-7, 10-12; Jes. 51:6

De beloften van God

De beloften van God

October 7, 2018

Jeseja 46:5-10

Inleiding

·         God is - Tit. 1:1; Num. 23:19; Ps. 18:3

·         God centraal - Jes. 42:8;  48:11; Rom. 11:36

De beloften van God.

·         Gods raadsbesluit - Jes. 46:10; Ef. 1:11

·         Gods eeuwig raadsbesluit - Ps. 33:8-11; Ps. 115:3

·         Gods raadsbesluit is alomvattend - Ef. 1:11; Jes. 46:10; Dan. 4:34; 2:28; Ps. 139:16; Joh. 2:4; 7:30; 16:32; Luc. 22:22; Hand. 2:22-23; 4:26-28; Openb. 13:8

De God van beloften

De God van beloften

September 30, 2018

Jeseaja 46:5-10

 

Inleiding - Hebr. 11:13-16; 8-10; Jes. 46:10

God is eeuwig - Jes. 40:28; . 902

God is onvergankelijk -1Tim. 6:16

God is alwetend - Ps. 147;4; Hand. 15:18; 1Kor. 2:10

God is alwijs - Rom. 16:27; 11:33

God is onveranderlijk -Mal. 3:6; Fil. 1:6; Jes. 46:5; Ps. 50:21

Gods is alomtegenwoordig - Ps. 139:7-10

God is almachtig - Matt. 19:26; Gen. 17:1; Job. 42:2; Klaaglied. 3:22-23

 

Een discipel van Jezus (Deel 5)

Een discipel van Jezus (Deel 5)

September 16, 2018

Mattheüs 28:16-20 HSV

Inleiding-  Gen. 3:5

Hulp van anderen – Ps. 86:1

Hulp aan anderen – 2 Kor. 1:4

 

Een discipel van Jezus (Deel 4)

Een discipel van Jezus (Deel 4)

September 9, 2018

Matteüs 28:16-20 HSV

 

Basis  - Joh. 20:19, 26; 21:1,14; Matt. 28:10; Luc. 24:9

Beschikbaarheid – Matt. 28:16

Bekwaamheid – Matt. 28:17-18

Bevel – Matt. 28:19

Belofte – Matt. 28:20

 

Een discipel van Jezus (Deel 3)

Een discipel van Jezus (Deel 3)

September 2, 2018

Mattheüs 28:16-20 NBG

 

Inleiding - Hand. 11:26; 26:28 

Discipelen geloven in Jezus (Handelingen) - Hand. 5:34-39; 6:1-2, 7; 9:1,26; 14:21-22; Matt. 28:16 

Discipelen gaan lijken op Jezus - Luc. 6:40; Matt. 28:19; Joh. 13:15; Matt. 10:22,25;  12:47-50; Joh. 17:21; 1Pet. 2:21

Een discipel van Jezus (Deel 2)

Een discipel van Jezus (Deel 2)

August 26, 2018

Mattheus 28:16-20 NBG

 

Persoonlijk initiatief om Jezus te volgen – Joh. 1:35-40, 42; 2:2,11; 3:22-23

Jezus roept zijn volgelingen – Matt. 4:18-22; Marc.2:14; Matt. 8:19; Luc. 14:25-26, 27, 33

Jezus scheid zijn volgelingen - Joh. 6:26-30, 51, 54, 67, 68

Jezus zijn discipelen getest  - Joh. 19:38-39 

De gemeente van Efeze

De gemeente van Efeze

July 8, 2018

Efeze 6:23-24

 

Een bevoorrechte gemeente - Hand. 16:6-9;  18:19-21; 1Kor. 16:19; Hand. 18:24; 19:1, 9-10;  20:20, 27; Luc. 12:48

Een gewaarschuwde gemeente - Hand. 20:29-31; 1Tim. 1:3,6-7; Openb. 2:1-5

Een vermelding waard

Een vermelding waard

July 1, 2018

Efeze 6:21-22

 

Inleiding - Spr. 29:25, Ef. 6:21

Tychikus – betrouwbare koerier van de gemeente - Hand. 20:4; 1 Cor. 16:1-3; Rom. 15:25-27

Tychikus – betrouwbare koerier van Paulus – Ef. 6:21-22; Kol. 4:7-9,16; Spr. 22:1 

Tychikus – betrouwbare opvolger van anderen – Tit. 1;5; 3:12; 2 Tim.4:11-13

Een portret van Paulus

Een portret van Paulus

June 17, 2018

Efeze 6:19-24

Aandacht weg van zelf! - Hand. 9:15-16; Joh. 15:20 ; Fil. 3:10; Ef. 6:19, 21-22

Aansporing door optimisme - Hand. 27:1, 7-15, 18-26, 33-37, 42-44, 1 Cor. 11:1