Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
God redt zondaren (Deel 9 - Slot)

God redt zondaren (Deel 9 - Slot)

January 22, 2012

Johannes  3:16 

De basis - Want alzo lief – Joh. 3:14-15; Num. 21:5-9; Marc. 8:31

De Auteur - heeft God - 1 Joh. 4:8- 9 

Het object - de wereld gehad - Psalm 145:9  Matt. 5:44-45 

De gift - dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft

De intentie - opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe – Ez.18:23, 32; 33:11; Matt. 11:28-30; Openb. 22:17; Jes. 45:22; Matt. 23:37; 1 Tim. 2:3-4; Ef. 1:11

God redt zondaren (Deel 8)

God redt zondaren (Deel 8)

January 15, 2012

"De praktijk"

God redt zondaren (Deel 7)

God redt zondaren (Deel 7)

January 8, 2012

Romeinen 5:1-11

Matt. 5:23-25; Rom. 5:10-11; Rom. 11:5-8; 11:5-8; 2 Kor. 5:14-21; Ef. 2:13-18; Kol.1:16-22; Fil. 2:9-10

God redt zondaren (Deel 6)

God redt zondaren (Deel 6)

December 25, 2011

Inleiding - 1:18; 2 Kor. 5:21; Jes. 53:4-6; 1 Pet. 2:24-25 

 • Rom.3:25; 8:1; 1 Tess. 5:9; Jes. 53:11
 • Hebr. 2:16-17; Gal. 3:7; (Joh. 6:39; 10:28-29; 17:9)
 • 1 Joh. 2:1-2; 1:1-5; Joh. 3:36
 • 1 Joh. 4:10
God redt zondaren (Deel 5)

God redt zondaren (Deel 5)

December 18, 2011

Inleiding - Titus 2:1-15   

Agarazo (Agora – de markt)

Ekagarazo

Lutroo

Hand. 20:26-28; 1 Kor. 1:29-31; 26-28; 1 Kor.  6:20; 7:22; Gal. 3:13; Kol. 1:13 -14; Ef. 1:4-7;Rom. 10:13; Tit. 2:1-15; Openb. 5:8-10 

God redt zondaren (Deel 4)

God redt zondaren (Deel 4)

December 4, 2011

Johannes 10:1-18

Inleiding – Joh. 10:26-29  

De Goede Herder roept zijn schapen – Joh. 10:1-3; 9:22

De Goede Herder leidt zijn schapen –  Joh. 10:4-6

De Goede Herder beschermd zijn schapen – Joh. 10:7-10; Ez. 34

De Goede Herder sterft voor zijn schapen – Joh. 10:11-18,26-30

God redt zondaren (Deel 3)

God redt zondaren (Deel 3)

November 20, 2011

Johannes 17:1-10

Inleiding - Hebr. 5:1-6; 9:24,26

 • Jezus bid voor zichzelf – Joh. 17:1-5, 19:30
 • Jezus bid voor zijn apostelen – Joh. 17:6-19; 6:37; Luc. 24:34
 • Jezus bid voor toekomstige gelovigen – Joh. 17:20-26
 • Aanvullende teksten - Rom. 8:29-34; Hebr. 2:16 - 3:2; 5:8-10; 6:19-20; 7:23-25
God redt zondaren (Deel 2)

God redt zondaren (Deel 2)

November 13, 2011

Johannes 17:1-10

Inleiding - Hebr. 5:1-6; 9:24,26

 • Jezus bid voor zichzelf – Joh. 17:1-5, 19:30
 • Jezus bid voor zijn apostelen – Joh. 17:6-19; 6:37; Luc. 24:34
 • Jezus bid voor toekomstige gelovigen – Joh. 17:20-26
 • Aanvullende teksten - Rom. 8:29-34; Hebr. 2:16 - 3:2; 5:8-10; 6:19-20; 7:23-25 
God redt zondaren (Deel 1)

God redt zondaren (Deel 1)

November 6, 2011

Markus 10:45

De probleem stelling – 

 • God red iedereen die in Christus gelooft – 1 Joh. 2:2
 • God red zondaren.

De geschiedenis

De remonstranten

De verschillen

 • Algemene verlossing
 • Specifiek bepaalde verlossing

De contraremonstranten 

Augustinus  - Pelagius (354 - 420/440)

 • Gehoorzaamheid om genade te verwerven.
 • Genade verworven tot gehoorzaamheid.

De 5 punten van de remonstranten

 1. Voorwaardelijke uitverkiezing
 2. Universele of algemene verlossing 
 3. Totale verdorvenheid en voorgaande genade.
 4. Weerstaanbare genade
 5. Voorwaardelijke volharding

Synode van Dordrecht 1618-1619. 

 • Totale verdorvenheid
 • Onvoorwaardelijke verkiezing.
 • Specifiek bepaalde verzoening/Beperkte verzoening
 • Onweerstaanbare genade
 • Volharding van de gelovigen
Podbean App

Play this podcast on Podbean App