Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
De Opstanding van Christus (Deel 2)

De Opstanding van Christus (Deel 2)

May 5, 2013

Marcus 16:1-8

"En  toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.  En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen:  Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u  voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien,  zoals Hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd."
  

Onderwijs over de opstanding in het OT - Job 19:25; Ps. 49:16; Daniël 12:2 

Voorbeelden van de opstanding in het OT - 1 Kon. 17; 2 Kon. 4

Noodzaak van de opstanding in het OT – Ps. 49:16-21

De opstanding in Handelingen van de apostelen – Joh. 2:19-22; 12:16; Hand. 1:21-22; 2:32; 3:15; 4:1-2,33; 10:39-41

De opstanding en het evangelie – Hand. 17:30-32; 22:1, 6-8, 17-18; 23:6; 24:1,14-15,17-21; 25:1, 9-11, 13-14, 18-19; 26:6-8; 19-23; 2 Tim. 1:10

De opstanding is het evangelie - 1 Cor. 15:1-8; 13-19; Joh. 11:25; 1 Cor. 15:20-28 

De Opstanding van Christus (Deel 1)

De Opstanding van Christus (Deel 1)

April 28, 2013

Marcus 16:1-8

"En  toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.  En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen:  Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u  voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien,  zoals Hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd."

Jezus was eeuwig de Zoon van God - Joh. 3:17; 6:38; 5:36  (4:34; 5:23, 24, 30, 36, 37, 38; 1 Kor. 11:3)

Jezus werd mens -  Fil. 2:5-8 

Jezus groeide op als mens - Luc. 2:40, 52

Jezus moest gehoorzaamheid leren als mens - Heb.5:7-9; Fil. 2:8 

Jezus stierf als mens - Marc. 10:45; 1 Cor. 15:3; Heb. 2:14-15; 2 Cor. 5:21; Rom. 6:23  

Jezus opgestaan als mens - Luc. 24:38-39; Joh. 20:25, 27; 1 Tim. 2:5

Jezus zal heersen als mens - Psalm 2:7-9; Matt. 28:18; Fil. 2:8-11; Openb. 19:12,16

Christus begraven

Christus begraven

April 14, 2013

Markus 15:42-47 

Inleiding – Hand. 13:29; 1 Kor 15:3-4

Perfecte timing – Marc. 15:42; Matt. 12:40; Luc. 23:50-51; Matt. 27:57; Joh. 19:38; Deut. 21:22-23   

Perplexe leider – Marc. 15:44-45

Passende begrafenis – Marc. 15:46; Joh. 19:39-42; Jes. 53:9  

Persistente vrouwen – Marc. 15:47

De nasleep van het kruis

De nasleep van het kruis

April 7, 2013

Markus 15:38-42  

Inleiding – Rom. 7:24; 8:1; Jes. 1:18; 43:25

Volledige verzoening – Marc. 15:38; Heb. 9:1-15; 4:16

Volledige verlossing – Marc. 15:39; Joh. 12:32

Volledige volgzaamheid  - Marc. 15:40-41

God bezoekt Golgota

God bezoekt Golgota

March 31, 2013

Marcus 15:33-37

De bespotting van God

De bespotting van God

March 24, 2013

Markus 15:25-32  

Inleiding - Jes. 55:6-9  

 • Correcte tijd – Mark. 15:25; Joh. 19:14 
 • Corrupte beschuldiging – Marc. 15:26; Joh. 19:21 
 • Criminele associatie – Marc. 15:27-28; Jes. 53:12  
 • Collectieve bespotting – Marc. 15:29-32; Ps. 22:8; Luc. 23:28-30; Matt. 27:43
De kruisiging van Jezus

De kruisiging van Jezus

March 17, 2013

Markus 15:22-28  

Inleiding - 1 Cor. 2:2, 23; Joh. 12:23-24; Marc. 10:45

De notorische plaats – Marc. 15:22; Joh. 19:20; Hebr. 13:11-13  

De narcotiserende drugs – Marc. 15:23; Matt. 27:34

De noodlottige moord – Marc. 15:24 

De narcistische soldaten – Marc. 15:24; Joh. 19:23; Ps. 22

De honende huldiging

De honende huldiging

March 3, 2013

Markus 15:16-21  

Inleiding - Jes. 42:1-3, 6-7; 49:1,5; Matt. 15:24; Jes. 50:4, 6,7; 52:14; Psalm 22:17, 18

De verduistering – Marc. 15:16; 2 Cor. 4:4; 1 Kor. 2:14; Joh. 3:19; 12:40; Ef. 4:17-18  

De vernedering – Marc. 15:17-19; Matt. 27:29; Jes. 50:7 

De veroordeling – Marc. 15:20

De vreemdeling – Marc. 15:21; Rom. 16:13 

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 6)

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 6)

February 24, 2013

Markus 15:6-15  

Inleiding – Rom. 3:12-18; Hebr. 10:29-31 

Gebruikelijke gewoonte – Marc. 15:6; Matt. 27:15

Gevaarlijke terrorist – Marc. 15:7

Gewiekste gouverneur – Marc. 15:8-9; Luc. 23:16 

Geslepen overpriesters – Marc. 15:10-11; Matt. 27:17, 19  

Grillige massa – Marc. 15:12-14; Luc. 23:18: Joh. 18:40-19:15

Gevelde oordeel – Marc. 15:15

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 5)

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 5)

February 17, 2013

Lucas 23:6-12, 15-16

Inleiding – Joh. 1:10-11; Marc. 10:33; Matt. 27:1-6; Hand. 4:25-28; Psalm 2:1-2.

De wanhopige stadhouder – Luc. 23:6-7

De verheugde koning – Luc. 23:8; Marc. 6:17; Luc. 9:9b; 13:31-32  

De zwijgende Heer – Luc. 23:9

De beschuldigende leiders – Luc. 23:10

De honende groep – Luc. 23:11

De goddeloze kameraden – Luc. 23:12, 15; Hand. 4:26 

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 4)

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 4)

February 10, 2013

Markus 15:1-5

Inleiding – Luc. 13:1; 23:12; 3:1

De overlevering – Marc. 15:1; Joh. 18:28 

De ondervraging – Marc. 15:2; Joh. 18:29-38; Luc. 23:2; Joh. 19:12

De beschuldiging – Marc. 15:3; Joh. 6:15; Marc. 12:15-16; Matt. 5:41

De verwondering – Marc. 15:4-5; Matt. 27:13-14

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 3)

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 3)

February 3, 2013

Markus 15:1; Lukas 22:66-71   

De Joden hadden Gods wet - Exodus 23:1-3, 6; Deut. 12:28; 27:19; 6:17-18; 2 Kron.17:5-11; Matt. 23:2-3

De Joden verwachten de Messias – Luc. 24:25-27; 19-21; 1:68, 65; 2:30,38; Joh. 1:34,50; 3:1-2; 4:25-26; 7:26, 31, 40-42; 9:22; 10:24-26; 11:27; 47-51; Marc. 11:10: Luc. 23:50-51; Marc. 14:61-63; Matt. 27:29,37,40-43; Luc. 22:66-71  

Een man die vertrouwt op zichzelf

Een man die vertrouwt op zichzelf

January 27, 2013

Markus 14:66-72  

De aanloop naar de verloochening – Marc. 14:29,31,37-40,47, 30; Luc. 22:31

De eerste verloochening – Marc. 14:66-68; Joh. 18:15-16; Luc. 22:57; Gal. 6:1  

De tweede verloochening – Marc. 14:69-70a; Matt. 26:71; Luc. 22:58; Matt. 26:72 

De derde verloochening – Marc. 14:70b-71; Luc. 22:59; Joh. 18:26; Matt. 26:73

De afloop van de verloochening – Marc. 14:72; Luc. 22:60-61; Matt. 26:75; Joh. 21:17; 2 Pet. 3:17-18 

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 2)

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 2)

January 20, 2013

Markus 14:53-65  

Inleiding  -  Joh 11:49-50  

 • Duister vervolgonderzoek – Marc. 14:53
 • Dappere volgeling – Marc. 14:54
 • Demonische verklaringen – Marc. 14:55-59; Joh. 2:19;  Matt. 26:61
 • Duivels verhoor – Marc. 14:60-61; Matt. 26:63; Lev. 24:16
 • Declarerende voorzegging – Marc. 14:62; Joh. 10:10-33
 • Directe veroordeling – Marc. 14:63-64
 • Dwaze vernedering – Marc. 14:65; Luc. 22:65 
Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 1)

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 1)

January 13, 2013

Markus 14:53-65  

Inleiding – Deut. 16:18-20; 19:16-21; 17:6-7; Joh. 11:49-51

Duister vooronderzoek – Joh. 18:12-14; 19-24

 • Vooraanstaande familie – Joh. 18:12-14; Luc. 3:2; Hand. 4:6
 • Vooronderzoek van de Aangeklaagde – Joh. 18:19; 7:24; 14:30
 • Verantwoordelijkheid van de aanklager – Joh. 18:20-21
 • Verantwoording van de dienaar – Joh. 18:22-23
 • Verzekerd verzonden – Joh. 18:24
Verloochend door een kus

Verloochend door een kus

January 6, 2013

Markus 14:43-52

De lafhartige troep – Marc. 14:43;Joh. 13:27; 18:3

De leugenachtige verrader – Marc. 14:44-46; Joh. 6:71; 17:12; 13:2; 18:2-8; Luc. 22:47-48; Matt. 26:50

De losgeschoten discipel – Marc. 14:47; Joh. 18:10; Marc. 8:33; Joh. 18:11; Matt. 26:52-54  

De leidingnemende Heer – Marc. 14:48-49; Marc. 10:33-34; Joh. 18:11  

De losgeslagen volgelingen – Marc. 14:50-52; Joh. 18:8-9; Marc. 14:27 

Geestelijk in slaap gevallen

Geestelijk in slaap gevallen

December 16, 2012

Markus 14:37-42  

Inleiding – Rom. 13: 11; Ef. 5:14-16; Spr. 6:9

 • Halfslachtige discipelen – Marc. 14:37a; Luc. 22:40; Marc. 14:31; Ef. 5:14 
 • Harde woorden – Marc. 14:37b-38; 1 Pet. 5:8; Joh. 15:5; Rom. 7:24  
 • Herhalend gebed – Marc. 14:39, 35-36; Matt. 26:42; Heb. 5:8   
 • Hervallen discipelen – Marc. 14:40; Joh. 17:12; Luc. 22:44-45   
 • Hervatte missie – Marc. 14:41-42
Doodstrijd in Getsemane

Doodstrijd in Getsemane

December 9, 2012

Marcus 14:32-36  

Een eenzame plaats – Marc. 14:32; 1:35; 6:32,46

Een eenzame pijn – Marc. 14:33-34; 8:31; 2 Kor. 5:21; Gal. 3:13

Een eenzame petitie – Marc. 14:35-36; Matt. 26:39; Hebr. 5:7-8; Luc. 22:44,43; Joh. 12:27

Menselijk falen en het plan van God

Menselijk falen en het plan van God

December 2, 2012

Mark 14:26-31   

Inleiding – Deut. 32:39; Ps. 115:3; Spr. 16:4; Dan. 4:35; Amos 3:6; Jes. 45:6-7

De voortzetting  - Marc. 14:26 

De verstrooiing  - Marc. 14:27

De vertroosting  - Marc. 14:28; Matt. 28:16-17  

De verzekering  - Marc. 14:29

De verloochening  - Marc. 14:30; Luc. 22:31-34; Joh. 21:15-17

De verdediging - Marc. 14:31

Het avondmaal (Deel 2)

Het avondmaal (Deel 2)

November 25, 2012

Marcus 14:22-25   

Het teken van het brood – Marc. 14:22; Joh. 13:27-28, 30; Luc. 22:23-26, 31-34; 1 Cor. 10:16

Het teken van de wijn - Marc. 14:23-24; Lev. 17:12;  Openb. 7:14

Het teken naar de toekomst – Marc. 14:25; Matt. 26:29; Ez. 45:21-23

Het avondmaal (Deel 1)

Het avondmaal (Deel 1)

November 18, 2012

Marcus 14:22-25

De ontmaskering van de verrader

De ontmaskering van de verrader

November 11, 2012

Mark 14:17-21 

De nachtelijke verplaatsing – Marc. 14:17; Luc 22:14-16; Joh. 13:3-11   

De schokkende voorzegging – Marc. 14:18; Joh. 13:18-22; Marc 8:31; 9:31; 10:33  

De bedroefde vraagstelling – Marc. 14:19

De nabije verrader – Marc. 14:20; Ex. 34:6; Spr. 17:9

De bepaalde verwerping – Marc. 14:21A

De directe verantwoordelijkheid – Marc. 14:21B; Joh. 13:26; Matt. 26:25

Alle details voorbereid

Alle details voorbereid

October 28, 2012

Marcus 14:12-16  

Inleiding – Joh. 11:55-57   

Sublieme vraag – Marc. 14:12

Soevereine details – Marc. 14:13-15

Systematische opvolging – Marc. 13:16

Vriend of vijand (Deel 2)

Vriend of vijand (Deel 2)

October 21, 2012

Marcus 14:1-11  

De verwarring rondom Christus – Marc. 14:4-5; John 12:4-5  

De verdediging door Christus – Marc. 14:6-9

 • De Heer verdedigd haar persoon - Marc. 14:6 
 • De Heer verdedigd haar prioriteiten -  Marc. 14:7 
 • De Heer verdedigd haar proportie – Marc.14:8 
 • De Heer verdedigd haar principe – Marc. 14:9 

De verwijdering van Christus  – Marc. 14:10-11; Luc. 22:1-5; Matt. 26:14-16

Vriend of vijand (Deel 1)

Vriend of vijand (Deel 1)

October 14, 2012

Marcus 14:1-11  

De verwerping van Christus – Marc. 14:1-2; Matt. 26:1-2; Joh. 11:47-50; 8:46; 19:6; Matt. 26:1-2; Luc. 22:22; 4:28-30; Joh. 7:45-52; Hand. 2:22-23

De verering van Christus – Marc. 14:3; Joh. 12:3; Marc. 14: 8; Luc. 10:42; Joh. 11:28,32,33

Podbean App

Play this podcast on Podbean App