Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
Wie zegt u dat Jezus is ?

Wie zegt u dat Jezus is ?

September 13, 2021

De achtergrond – Joh. 7: 37a, 2, 14, 10, 25-36; Zach. 14: 8

De uitnodiging – Joh. 7: 37-39

* Dorst – Jes. 55: 1

* Kom – Joh. 6: 66; Ps. 42: 2; 63: 2; Marc. 10:22; Matt. 7: 21

* Drink – Joh. 4: 14; 3: 18; Matt. 7: 22 – 23; Joh. 3: 36; Hand. 11: 18; Luc. 24: 47; Joh. 6: 53; 2Kor. 13: 10

De reacties – Joh. 7: 40 – 44; 14; Luc. 7: 34

 

God‘s wil voor ons leven (deel 4)

God‘s wil voor ons leven (deel 4)

September 6, 2021

God's soevereine leiding - Rom. 1: 10; Spr. 16: 9 

God's morele leiding - Rom. 1: 9, 11, 12, 14; Rom. 15: 16 

God's leiding doorheen wijsheid - Rom. 1: 13; 15: 19 - 23; Kol. 3; 16; Jac. 11: 5; Spr. 9: 10;

11: 2; Luc. 14: 28 - 29; Spr. 15: 22

God's leiding doorheen onze wensen en verlangens - Rom. 1: 15; 15: 23 - 29

 

Het gebed

Het gebed

September 2, 2021

Hand. 12 : 1 - 19;  Col. 4 : 12

Efeze 6 : 19

2Tess. 5 : 16 - 18;  2Tess. 3 : 1 , 2

God’s wil voor ons leven (deel 3) (Audio storing)

God’s wil voor ons leven (deel 3) (Audio storing)

August 25, 2021

 Gods wil veer ons leven. Deel 3
Inleiding - Spr. 14:8; 16:17,9
Vrij om te kiezen - Gen. 2:16; Tim. 3:1; 2Kor. 9:7, Matt. 22:37,39; 1Kor. 7:39; 6:12
Bekwaam om te kiezen - 1Tess. 3:1-2; Fil. 2:25-26; 1Kor. 16:3-4

God’s wil voor ons leven (deel 2)

God’s wil voor ons leven (deel 2)

August 13, 2021

 

Inleiding - Joh. 6:38 

Omliggende volken - Jona 1:7; Ezech. 21:21; Gen. 44:5; Lev. 19:31; Deut. 18:14

Gods volk

 • Profeten - 1Sam. 9:9
 • Urim en Tummim - Ex. 28:30
 • Het heilige lot - Gen. 49;Spr. 16:33
 • Dromen - Matt. 1:20
 • Tekenen - Richt. 6:6 
 • Woorden - Hebr. 1:1

God’s wil voor ons leven (deel 1)

God’s wil voor ons leven (deel 1)

August 3, 2021

Inleiding - Joh. 6:38 

Omliggende volken - Jona 1:7; Ezech. 21:21; Gen. 44:5; Lev. 19:31; Deut. 18:14

Gods volk

 • Profeten - 1Sam. 9:9
 • Urim en Tummim - Ex. 28:30
 • Het heilige lot - Gen. 49;Spr. 16:33
 • Dromen - Matt. 1:20
 • Tekenen - Richt. 6:6 
 • Woorden - Hebr. 1:1

De dingen die op aarde zijn en de dingen die boven zijn
Valse nederigheid in Colosse

Valse nederigheid in Colosse

July 24, 2021

Colossenzen 2: 16; 23

Colossenzen 3: 1 - 4

 

Jezus afkomst en toekomst (Joh. 7: 25-36)

Jezus afkomst en toekomst (Joh. 7: 25-36)

July 23, 2021

Inleiding – Joh. 19:38: Luc. 22:3; Matt. 27:61; Joh. 1:12; Hand. 4:12; Joh. 14:14; 1:46; 6:42

Jezus afkomst – Joh. 7:25-29, 20; Matt. 24:27

Jezus tussenkomst – Joh. 7:30-32

Jezus toekomst – Joh. 7:33-36; Matt. 28:19; Joh. 13:33, 36; 14:2-4

Wie is deze leraar ?

Wie is deze leraar ?

July 6, 2021

Inleiding - Jes. 28:10; Hand. 4:13; 22:3

Jezus z’n opleiding betwist – Joh. 7:14-15,11; Luc. 4:15

Jezus z’n onderwijs bevestigd – Joh. 7:16-18

Jezus z’n onderzoek bevrijd - Joh. 7:19-24; Ex. 20:13; Lev. 12:3; Joh 5

Gaan of niet gaan, dat is de vraag ?

Gaan of niet gaan, dat is de vraag ?

June 29, 2021

Wat is er gaande – Joh. 7:1-2; Ex. 23:16

Je moet gaan – Joh. 7:3-5

Ga maar ik ga niet – Joh. 7:6-9

Ik ga op mijn manier – Joh. 7:10-13; Ps. 143:10

Panorama van een bewust leven

Panorama van een bewust leven

June 23, 2021

Voor het eerste Pascha – Joh. 2:13; 1:32; Marc. 1:10-11; Joh. 1:31; 2:23

Op naar het tweede Pascha – Joh. 3:22; Marc. 1:14; Luc. 3:19;Joh. 4:1-42; 4:45; Marc. 1:14; 2:23

Op naar het derde Pascha – Joh. 6:4; Luc. 3:1;Marc. 3:14,22; Matt. 4:15 NBG; Joh. 5:1; Marc. 6:7;Matt. 14:13; Luc. 9:9,10

Op naar het vierde Pascha – Joh. 11:55; Marc. 7:24; 8:1-3;9:1:8:10,22,27; Luc. 13:31b-33; Marc. 8:29,31;9:30; Joh. 7:2-13; Luc. 9:51; 13:33;Marc. 10:1; Joh. 10:40; 11:16, 53-55; 12:1

Het vierde Pascha - Rom. 5:6

De Heer verlaten of niet verlaten

De Heer verlaten of niet verlaten

June 20, 2021

Inleiding - Ps. 27:9-10 

De twaalf bevraagd – Joh. 6:67

De twaalf belijden – Joh. 6:68-69; Marc. 1:24

De twaalf verdeeld – Joh. 6:70-71; Matt. 7:21-23; 16:23; Luc. 22:31-32

Jezus volgelingen verlaten Hem

Jezus volgelingen verlaten Hem

June 8, 2021

Inleiding - Marc. 2:18; Hand. 5:34; Joh. 6:14-15

Ontevreden volgelingen - Joh. 6:60-62, 38,39,40, 44

Overduidelijke verklaring – Joh. 6:63-65; 5:40; Jac. 1:18; 1Pet.1:23

Onbereidwillige volgzaamheid – Joh. 6:66

Het ware voedsel

Het ware voedsel

June 8, 2021

Het ware voedsel geserveerd – Joh. 6:48-51

Het ware voedsel genuttigd – Joh. 6:53-55, 40

Het ware voedsel gedeeld – Joh. 6:56-59, 35; 1Kon. 17:14

De bevrijding is van God

De bevrijding is van God

May 26, 2021

Gemopper naar God – Joh. 6:41-43; Rom. 1:18

Getrokken tot God – Joh. 6:44; 18:1;21:11;Hand. 21:30; 1Pet. 2:9; Matt. 22:14

Geleerd door God – Joh. 6:45-46; Jer. 31:33; Matt. 16:16-17; Joh. 5:25; 10:27

Geloof in God – Joh. 6:47-48

De verheerlijking van Jezus

De verheerlijking van Jezus

May 18, 2021

Joh. 17: 1 – 5

Hebr. 1: 3; Fil. 2 : 9 – 11; 1Tess. 4 : 13 - 18

Mopperen op God (Joh. 6: 41 - 44)

Mopperen op God (Joh. 6: 41 - 44)

May 12, 2021

In relatie tot God – Joh. 6:41-42; Ex. 15:24; Num. 11:1; Ex. 20:5; Joh. 7:7; Ps. 51:7;  5:6

In relatie met zelf.

 • Fysiek dood - Rom. 6:23
 • Geestelijk dood - Rom. 6:23
 • Dood heerst - Rom. 5:17
 • Zonde ontkent - Joh 6:42
 • Misleiden onszelf - Jer. 17:9

In relatie naar anderen

 • Competitie - Jac. 4:1-2
 • Liefdeloos naar anderen - Gal. 5:20; Marc. 10:26-27

Door God bewaard

Door God bewaard

May 4, 2021

Inleiding - Ps. 121:1-8

Verzekerde start – Joh. 6:37-38; Ef. 1:3-4; Joh. 15:16; 1Pet. 1:2; 2 Thess. 2:13

Veilige reis – Joh. 6:39; Joh. 17:12 NBG; 2 Tim. 2:19

Verzekerde aankomst – Joh. 6:40; Joh. 10:26 NBG 

Twee vrouwen, Maria en Martha

Twee vrouwen, Maria en Martha

May 1, 2021

Goed gekozen  Luc. 10: 38 - 42

Te laat ? Joh. 11: 17 - 29

Broodnodig gesprek (Joh. 6:30-36)

Broodnodig gesprek (Joh. 6:30-36)

May 1, 2021

Jezus vergeleken – Joh. 6:30-31, 29; Marc. 15:32; Ex. 16:4

Jezus verduidelijkt – Joh. 6:32-33; Ex. 16:4

Jezus voedt – Joh. 6:34-36; Matt. 5:6

Twee vreemde vragen

Twee vreemde vragen

April 6, 2021

Inleiding - Marc. 1:40; Matt. 11:2; Marc. 10:35; Joh. 6:25,28

Jezus gezocht – Joh. 6:22-24

Jezus gevonden – Joh. 6:25-27

Jezus gelooft – Joh. 6:28-29;Luc. 10:25; 18:18; Ef. 2:8

Jezus wordt geen koning, Jezus is Koning

Jezus wordt geen koning, Jezus is Koning

April 6, 2021

De heerschappij door de Koning afgeketst - Joh. 6:14-18; Marc.6:45-46;

De heerschappij door de Koning afgerond - Joh. 6:19-21;Marc. 6:48-49; Matt. 14:24-26, 32-33

Jezus geeft een test en is het antwoord

Jezus geeft een test en is het antwoord

March 22, 2021

Jezus vertrekt – Joh. 6:1-4; Marc. 6:8-9, 30; Matt. 14:13

Jezus vraagt – Joh. 6:5-9; Matt. 16:1; Gen. 22:1-2; 1 Pet. 1:7

Jezus voedt – Joh. 6:10-14; Luc. 1:53

 

Jezus verdediging (deel 4 slot)

Jezus verdediging (deel 4 slot)

March 22, 2021

Joh. 5: 41 - 47; Deut. 19: 15; Rom. 5: 20; 

Gal. 3: 21; 1Tim. 1: 1, Fil. 1: 21;

Podbean App

Play this podcast on Podbean App