Bijbelgemeente Ebenezer te Genk
De God die wij aanbidden

De God die wij aanbidden

September 26, 2022

Inleiding - Rom. 10: 4; Matt. 5: 17;2Tim. 3: 16,17;Joh. 1: 17 

De positie van God - Ex. 20: 1-3; 19: 18,19; Matt. 4: 10; Joh. 14: 15

De perfectie van God - Ex. 20: 4,5a; Ps. 115: 3-8

De passie van God - Ex. 20: 5c; 24: 3; 34: 14; 1Kor. 13: 4; Ps. 78: 58; Deut. 32: 16; Jes. 48: 11

Het gebed van de Herder

Het gebed van de Herder

September 18, 2022

Fil.1: 9-11; Hand. 16: 6-13; Rom. 5: 8; Ef. 4: 14

1Tess.3: 12; 1Kor.8: 1; Op. 2: 18-29; Fil. 1: 6

Hebr. 4: 14; Joh. 15: 4,8; Ef. 2: 10; 

Ef. 1: 17-23; Kol. 1: 9-29; Tit.2: 14;

Één voor allen is beter dan allen voor één

Één voor allen is beter dan allen voor één

September 12, 2022

Observeren - Joh. 11: 45,46,42

Analyseren - Joh. 11: 47,48

Concluderen - Joh. 11: 49-53

Reageren - Joh. 11: 54-57

De veilige vesting

De veilige vesting

August 29, 2022

 Spr. 18:1-10; Rom. 3: 10; Psalm 14: 3; Psalm 53: 4

Titus 3:5; Jes. 64:6; 2Tim. 4:8; 1Petr. 2: 9; 2Cor. 5:21; Spr. 18:10;

1Petr. 2:11; Joh. 15:5; Ps. 40:1-4; Op. 22:4

Brief aan de Romeinen

Brief aan de Romeinen

August 21, 2022

Rom. 12: 9-21; 3: 9-18, 23,24; 7: 14-17; 8: 31-39; 11: 33-36

Liefde voor broeders en zusters - Rom. 12: 9-13,15,16

Liefde voor de medemens in de wereld - Rom. 12: 14,17-21

Een vast fundament

Een vast fundament

August 2, 2022

Inleiding - Rom. 8: 17; 28,29

God roept - Ef. 6: 24; Rom. 1: 7a; 5: 8,10; 2Tim. 1: 9

God regeert - 2Kron. 18: 22; 33,34; 2Kor. 12: 7; Hand. 4: 26-28; Ef. 1: 11b

God vormt - Ps. 106: 1; Rom. 8: 32; Ps. 34: 11; Rom. 8: 29; Hebr. 5: 8; Rom. 5: 3,4; Jac. 1: 2-4

God fundeert - 1Tess. 5: 18; 4: 13; Open. 21: 3,4

Geloof : Een vaste grond

Geloof : Een vaste grond

July 25, 2022

Onderwerp : Hebr. 11: 1-19

Gen. 12: 1; 15: 1; 16: 1-4; 20: 2

Hebr. 1: 25

Gen. 22: 1-19

Hebr. 11: 1; 12: 1,2

 

Maria de stille getuige

Maria de stille getuige

July 19, 2022

Inleiding - 2kon. 5: 2; Hand. 12: 13; Joh. 4: 4-26; Marc. 7: 26; 2Kon. 5: 2;Ez. 24; Marc. 6: 3; Hand. 23: 16; Luc. 7: 12,37; Hand. 16: 16; Joh. 4: 27, 8: 1-11; Matt. 27: 56; Luc. 8: 1-3; Joh. 20: 16-18

Maria de leerling - Luc. 38-42; Hand. 22: 3

Maria de ontroostbare - Joh. 11: 31-35; 11: 45

Maria de stille getuige - Joh. 12: 1-3; Matt 26: 6-13; Marc. 14: 3-9

Martha, een dienend hart met temperament

Martha, een dienend hart met temperament

July 11, 2022

Inleiding - Matt. 13: 57; Marc. 3: 20,21, 32,33

Martha de dienares - Luc. 10: 38-42

Martha de moedige - Joh. 11: 20-27

Martha de vrijmoedige - Joh. 12: 1-3; 11: 28

Eén met de Vader

Eén met de Vader

July 4, 2022

Inleiding - Deut. 6: 4; Deut. 4: 35; Joh. 5: 19

Zie de mens - Joh. 10: 31-33; Lev. 20: 27, 2; Deut. 13: 10; Lev. 24: 23; Joh. 8: 59

Zie de schrift - Joh. 10: 34-36; Ps. 82: 6, 7; Matt. 5: 17-19 

Zie de vruchten - Joh. 10: 37, 38; Luc. 6: 44; Joh. 10: 30

Zie de vlucht - Joh. 39-42; 11: 16

De Herder als Rechter en Koning

De Herder als Rechter en Koning

June 28, 2022

Inleiding - 2Kor. 6: 10; 12: 10; Luc. 22: 22

Jezus de Messias - Joh. 10: 22-25a; 1: 42; 6: 67, 69; 4: 25-26; Matt. 26: 63 

Jezus de Rechter - Joh. 10: 26; 3: 18, 36; 8: 24; 2Petr. 2: 9; Joh. 17: 6; Matt. 22: 14

Jezus de koning - Joh. 10: 27- 30; Rom. 8: 39; Joh. 10: 12; Rom. 8: 30; Matt. 10: 22; 24: 13; Joh. 15: 4, 9;

                                  Hand. 13: 43; 1Kor. 15: 58; 2Kor. 13: 5; Fil. 2: 12; Kol. 1: 23; 2Petr. 1: 10

Jezus is de Goede Herder (deel 3)

Jezus is de Goede Herder (deel 3)

June 12, 2022

Inleiding - Deut. 10: 17; Hand. 10: 34 (Ef. 6: 9)

De Goede Herder Zijn wezen - Joh. 10: 11, 13, 18; Jes. 53: 2; 52: 14

De Goede Herder Zijn werk - Joh. 10: 11, 18; 19: 30; Rom. 5: 8; Joh. 10: 14-16; 6: 37, 39; 10: 26; Rom. 3: 10-12; Marc 10: 45; Rom; 5: 8; Gal. 3: 13; 1Kor. 1: 13

De Goede Herder Zijn werk - Joh. 10: 19-21; Luc. 2: 34

Jezus de Goede Herder (deel 2)

Jezus de Goede Herder (deel 2)

June 5, 2022

Inleiding - 1Kor. 2: 14; Matt. 15: 14

De Herder in beeld - Joh. 10: 6; 1Kor. 2: 14b; Ef. 1: 18; Ps. 119: 18, 27, 34; Luc. 24: 45

De Herder herkent - Joh. 10: 1-5; 6: 43, 65; Matt. 9: 9

De Herder voorziet - Joh. 10: 7-10; Luc. 16: 14; Marc. 12: 41

God dienen in geven

God dienen in geven

June 3, 2022

Inleiding - Lev. 27: 30; Num. 18: 21; Deut. 14: 23, 28, 29

Eerstelingen - 2Kron. 31: 5; Spr. 3: 9

Eigenaar of rentmeester - Gen. 1: 28; Ps. 8: 7; Job 41: 2; Hag. 2: 9; 1Kor. 4: 2; Ps. 49: 18

Einddoel - Mat. 6: 19-21; Luc. 12: 33; 1Tim. 6: 17-19; Kol. 3: 1, 2; Mat. 19: 29

Enkele principes - Hand. 2: 44, 45; Mat. 6: 3, 4; 2Kor. 9: 7; Hand. 20: 35; 1Joh. 3: 17, 18

Jezus de goede Herder (deel 1)

Jezus de goede Herder (deel 1)

May 23, 2022

Werk van een herder - Gen. 4: 2; Job 1: 3; Gen. 37: 2,12,15; 30:30; 31: 38-42; Ps. 23: 4; Ex. 3: 1; Ps. 23: 2; Gen. 33: 13; Jes. 40: 11

Beeld van een herder - Gen. 48: 15; Ps. 23: 1; Ps. 78: 70-72; 1Kon. 22: 17; Marc. 6: 34; Ez. 34: 1-24; 1Pet. 5: 2-4

Christus onteerd (Joh. 8: 48 - 59)

Christus onteerd (Joh. 8: 48 - 59)

May 13, 2022

Vernederd - Joh. 8: 48, 13, 19, 22, 25, 32, 47

Verheven - Joh. 8: 49-51

Verblind - Joh. 8: 52-53; Openb. 1: 17

Vergeleken - Joh. 8: 54-56; Joh. 17: 5; 1Petr. 3: 22; Matt. 26: 64; Hebr. 11: 13

Verworpen - Joh. 8: 57-59; Marc. 6: 50; 14: 61-62; 13: 6; Hebr. 12: 1-4

Ken uw vijand (deel 3)

Ken uw vijand (deel 3)

April 30, 2022

Start van de tegenwerking - Gen. 8: 15

Eerste mensen tegengewerkt - Gen. 4: 25

Eerste mensheid tegengewerkt - Gen. 6: 4

Nieuw begin tegengewerkt - Gen. 6: 8,9

Gods uitverkoren volk tegengewerkt - Ex. 1:22,12; 14: 12,14

Koninklijke lijn tegengewerkt - Ps. 54: 7; 1Kron. 21: 1

Joden tegengewerkt - Est. 3: 1,2,10 

De Verlosser tegengewerkt-1 - Matt. 2: 16,13; Luc. 13: 32

De Verlosser tegengewerkt-2 - Matt. 4: 1; Marc. 1: 13; Luc. 4: 13; Joh. 8: 44; Marc. 4: 39; Matt. 16: 23; Joh. 13: 27; Luc. 22: 43; Marc. 15: 31,32

Kerk tegengewerkt - Luc. 22: 31; 2Kor. 12: 7; 1Tess. 2: 18

Satan zijn eind - Matt. 25: 41

Jezus leeft 1Kor. 15: 20 - 28

Jezus leeft 1Kor. 15: 20 - 28

April 25, 2022

Christus opgewekt - 1Kor. 15:20-22

Christus eerst - 1Kor. 15:23,24; 51b,52; 1Tess. 4:16; Openb. 6:10; Joh. 5:29 

Christus heerst - 1Kor. 15:25-27a; Hand. 1:6; Ef. 1:19,20

Christus onderwerpt - 1Kor. 15:27b,28; Openb. 5:10

Ken je vijand (deel 2)

Ken je vijand (deel 2)

April 11, 2022

Inleiding - Joh. 9: 1-15
Satan zijn techniek - 2Cor. 2: 10b,11
° Zijn vermomming - Gen. 3: 1-5; Joh. 9: 14; Gen. 3: 6a; 1Joh. 2: 16; Joh. 8: 44
° Zijn nabootsing - Openb. 13: 4,8,11,14; 2Cor. 11: 13; 2Petr. 2: 1; 1Tim. 4: 1; Gal. 1: 6-7; 2: 4; Matt. 13: 38; 7: 22-23;
                                   Openb. 2: 13; 3: 9; 13: 4; 2Cor. 2: 10b-11; 1Petr. 5: 9; Jac. 4: 7

Ken je vijand (Joh. 8: 44)

Ken je vijand (Joh. 8: 44)

April 3, 2022

Zijn begin en val - Job 38: 7; Kol. 1: 16; Ezech. 28: 12-15; 1Tim. 3: 6; Judas 1: 9; Jes. 14: 12-17; Luc. 10: 18; Sur. 16: 18; Joh. 8: 44

Zijn macht en kracht - Ezech. 28: 12; Zach. 3: 1; Openb. 12: 7; Ef. 2: 2; Job 1 : 7; 1Joh. 5: 19; Joh. 12: 31; Matt. 13: 19; 1Kor. 7: 5;

                                         Openb. 16: 14; 1Petr. 5: 8; 2Kor. 11: 14; Matt. 28: 18; 1Joh. 3: 8

Wie is uw vader ? Joh. 8: 37-47

Wie is uw vader ? Joh. 8: 37-47

March 28, 2022

Inleiding - 1Chr. 1: 42; 4: 4

Fysiek nageslacht van Abraham - Joh. 8: 37-38, 33, 59

Geestelijk nageslacht van Abraham - Joh. 8: 39-41a; Rom. 2: 17-20, 25-27, 28, 29; Deut. 30: 6; Ter. 4: 4

Geestelijk nageslacht van God - Joh. 8: 41b-47

Werkelijk vrij ( Joh. 8: 30-36)

Werkelijk vrij ( Joh. 8: 30-36)

March 14, 2022

Inleiding - Ps. 115: 3

Werkelijke vrijheid Joh. 8: 30-32; 14: 15; 15:14; Luc. 4: 18, 19

Welke vrijheid ? - Joh. 8: 33

Wezenlijke vrijheid - Joh. 8: 34-36; Tit. 3: 3; Matt. 8: 11, 12; Joh. 1: 12; Gal. 2: 4; 5: 1; 2Cor. 3: 17; Gal. 5: 13

Wie bent U ? Joh. 8: 25 - 30

Wie bent U ? Joh. 8: 25 - 30

March 7, 2022

Inleiding - 1Sam.25: 25; Matt. 1: 21

Identiteit gevraagd - Joh. 8: 25a; 20: 31

Identiteit verduidelijkt - Joh. 8: 25b, 26; Matt. 7: 28, 29

Identiteit gemist - Joh. 8: 27

Identiteit getoond - Joh. 8: 28, 29; Jes. 52: 13; Deut. 32: 39; Jes. 43: 10, 11, 1

Identiteit gelooft - Joh. 8: 30; Hand. 10: 43; 2: 21; Joh. 1: 12; Hand. 5: 41; Joh. 16: 23

 

Een leven verspilt - Joh. 8: 21-24

Een leven verspilt - Joh. 8: 21-24

February 27, 2022

Inleiding - Deut. 3: 25-26

Verloren - Joh. 8: 21; 7: 1; 13: 37; 14: 1; 7: 34; Rom. 6: 23; Matt. 8: 12; 2Tess. 1 : 9, 6, 8; Matt. 16: 27; Joh. 3: 16; 2Tess. 1: 9

Verduisterd - Joh. 8: 22; Rom. 1: 21; Ef. 4: 18; 2Kor. 4: 4

Verdeeld - Joh. 8: 23; Matt. 23: 15 

Veroordeeld - Joh. 8: 24; Ex. 3: 14b; Joh. 3: 18

Jezus getuigd - Joh. 8: 12-21

Jezus getuigd - Joh. 8: 12-21

February 20, 2022

Inleiding - Ex. 20: 2; Lev. 23: 42-43; Ex. 40: 36-39; Joh. 7: 37; 8: 12

De verklaring - Joh. 8: 20, 12; Matt. 26: 55;

De verwerping - Joh. 8: 13; Joh. 1: 7-8; 5: 36b-39

De versterking - Joh. 8: 14-18; 7: 52; Spr. 3: 5; 28: 26

De verscherping - Joh. 8: 19, 21, 41; Matt. 11: 27b

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App